fbpx

Raskemates oludes noorte tugimeetmete arendamiseks kuulutati välja riigihange

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) kuulutas välja riigihanke, mille eesmärk on jätkata ja arendada raskemates oludes ehk NEET noori toetavaid meetmeid.

Viimaste aastate jooksul on riik NEET noortele ehk haridus- ja tööelust ning harrastustegevustest kõrvale jäänud noortele pööranud aina rohkem tähelepanu, et noori tõhusamalt toetada ja lõimida senisest tugevamalt ühiskonda läbi noore eneseusu taastamise ja positiivse arengu toetamise.

ENTK väljakuulutatud riigihange „Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine“ on järgmine samm NEET noorte olukorra parandamise teel.

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul on noorsootöö ülesanne juhendada ja suunata noori ettevõtmistes, millesse nad panustavad oma vaba aega, millele nad pühenduvad, milles ennast arendavad ja millest võib saada nende tulevikueriala.

„Mobiilne ehk tänavanoorsootöö areneb Eestis täiendavalt riiklikult toetatuna juba aastast 2010. Just positiivne mobiilse noorsootöö kogemus on võimaldanud viimase kahe aasta jooksul väga häid tulemusi saavutada programmil nimega Noorte Tugila,“ lausus Schlümmer. „Noorsootöötaja saab noortega hea kontakti sageli just tänu sellele, et pöördub nende poole otse tänaval, on ise kogukonnas aktiivne ning suhtleb noore vanematega ja sõpradega. Tugila pole sotsiaaltöö, vaid noore eneseusu taastamine ja positiivse arengu toetamine,” ütles ta.

Schlümmer lisas, et noorsootöö üksi positiivse arengu toetamisega aga olukorda ei paranda. “Koostöö hariduse, sotsiaal, tööturu ja korrakaitse valdkonnaga on ülioluline ning ka hangitavate teenuste disaini sisse kodeeritud,“ märkis ta.

2018. aastaga lõppeva NEET noorte toetusprogrammi raames on Noorte Tugilad aidanud enam kui 5000 noorel naasta haridus- või tööellu ning eriti hästi just maapiirkondades. Senisest enam tähelepanu vajavad aga ka linnalised piirkonnad. Heade tulemuste saavutamisel on oluline roll koostöövõrgustiku arendamisel ja koostöö tõhustamisel, sest noorsootöötaja või õpetaja individuaalsest panusest jääb sageli väheks ning noor vajab positiivset tuge erinevates keskkondades. Samuti on oluline spetsialistide omavaheline infovahetus ja läbisaamine, et noor ei langeks turvavõrgust välja.

NEET noortele lisatuge pakkuvaid noorsootöö teenuseid ja tugivõrgustiku arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Hankega „Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine“ saab tutvuda riigihangete registris. Hanke viitenumber on 199724.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. oktoober 2018. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi e–RHR kaudu.

Teksti suurus