fbpx

Riik toetab Eesti organisatsioonide koostööd Norra ja Islandiga noortele suunatud tegevuste mitmekesistamiseks

Seitse noorte riskikäitumise ennetamisse panustavat avaliku ja kolmanda sektori asutust teevad koostööd Norra ja Islandiga, et vahetada kogemusi ja teadmisi noorsootöö, kaasava hariduse ja kuriteoennetuse valdkonnas.

Tartu Linnavalitsuse projektitiim arendab Tartu Hansa Koolis avatud õpiruumi ja uurib selle raames, kuidas Islandil avatud õpperuumi metoodikat kasutatakse. „Islandi Ülikooli professor Anna Kristín Sigurðardóttir on uurinud mitmeid meie jaoks olulisi valdkondi nagu juhtimine hariduses, kooli arendamine, professionaalne õpikogukond, füüsiline õpikeskkond ja loomulikult kaasav haridus,“ sõnas projektijuht Kairit Peekman. Nii sõidab Tartu hariduselu edendajate grupp, kuhu kuuluvad ka linnavalitsuse pilootprojektis osalevate koolide juhid, Islandile just neis valdkondades vajalikke lisateadmisi saama.

Kuriteoennetuse Sihtasutuse juhatuse liige Regina Aasjärvgi rõhutas välisriikide praktikutega oskusteabe vahetamise olulisust. Kaheksa kuriteoennetuse valdkonna spetsialisti külastavad Oslos viit noorte õigusrikkujatega tegelevat asutust, et tutvuda, kuidas norrakad aitavad noortel kinnipidamisasutustest vabanemise järgselt jätkata kooliteed, leida tööd ning õppida väärikaks eluks vajalikke sotsiaalseid oskuseid.

Välispartneritele tutvustatakse ka projektide raames tänaseks Eestis edukalt rakendatavaid sekkumisi. Võru Maavalitsus annab Norra partnerile ülevaate Eesti koolides rakendatavatest lastele ja lastevanematele suunatud ennetusprogrammidest, külastatakse ka Rajaleidja keskusi. Lisaks oodatakse välispartnereid tutvuma Eesti erikoolide ja vanglatega.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmeri sõnul on rahvusvaheline koostöö Eesti noorte-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna arengule ning kvaliteedile väga oluline. „Teadmiste ja kogemuste vahetamine, ekspertide arutelud, parimate praktikate jagamine ning nendest õppimine on kvaliteetse töö loomulik osa. Selline koostöö toob noortega tegelevate spetsialistideni värskeimad arengud ja metoodikad, mis aitavad riskis olevaid lapsi ja noori veelgi paremini abistada,“ rääkis Schlümmer. „Norra ja Islandi aastakümnete pikkune kogemuste pagas ning huvi meie saavutuste vastu on hea pinnas Eestis nende valdkondade edasi arendamiseks.“

Kokku toetati koostöösuhete arendamiseks seitset projekti kogusummas 92 453 eurot. Toetuse said Imavere Vallavalitsus, Kuriteoennetuse Sihtasutus, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Sotsiaalministeerium, Tartu Linnavalitsus, Tähe Noorteklubi MTÜ ja Võru Maavalitsus. Projektidega on võimalik täpsemalt tutvuda siin.

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit. Lisainfot programmi kohta leiab siit.

Lisainformatsioon:

Natalia Reppo
EMP toetuste programmi “Riskilapsed ja -noored” spetsialist
Tel: 735 0396
E-post: natalia.reppo@entk.ee

Teksti suurus