fbpx

Riik toetab noortekeskuste suviseid tegevusi 238 tuhande euroga

Eriolukorra järgselt noorte tavaellu naasmiseks ja suveperioodil täiendavate tegevuste elluviimiseks otsustas Eesti Noorsootöö Keskus toetada noortekeskusi 238 tuhande euroga. Kogu toetussumma on vast-lõppenud taotlusvoorudega välja jagatud – toetatakse 40 omavalitsuse 140 noortekeskuse suviseid tegevusi.

„Pidime muutunud olukorrale ja noorte ning keskuste vajadusele kiiresti reageerima ning leidma võimalusi seniste tugimeetmete ümberkujundamiseks. Tänu sellele saavad noored noorsootöö kogemust ning nõutud tegevusi läbi terve suve, sh et eriolukorda mõtestada ja tugevamana edasi minna.“ kommenteerib Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer.“

Taotlustingimused olid üsna lihtsad ja paindlikud, kuid samas keskendusid tingimused vajaduspõhisuse esile toomisele. Taotluse sai esitada nii noortekeskus kui ka mitme noortekeskuse pidaja (näiteks omavalitsus ise) mitme noortekeskuse eest. Ühe noortekeskuse maksimaalne taotletav toetus enda vajaduste katmiseks sai olla 3000 eurot ja mitme noortekeskuse jaoks taotletav toetus (nt omavalitsus paljude oma noortekeskuste jaoks ühistaotlust tehes) eriolukorrast väljumise ja suviste tegevuste tegemiseks sai olla kuni 15 000 eurot. Oma- või kaasfinantseering vajalik ei olnud, et tagada võimalus toetust saada ka juhul, kui pole võimalik omalt poolt raha panustada.

Kokku esitati 166 taotlust 65-st omavalitsusest kogusummas 864 721,14 eurot, mis on üle kolme korra rohkem kui summa, millega oli võimalik noortele suunatud tegevusi toetada.

Eesti Noorsootöö Keskusel aitasid toetusmeedet suunata koostööpartnerid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest (EANK), Eesti Noorsootöötajate Kogust (ENK), Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL), Eesti Noorteühenduste Liidust (ENL) ja Eesti Õpilasesinduste Liidust (EÕEL).

Toetust taotleti enamasti välitingimustes, s.o. õues noorsootöö tegemiseks. Vajati pop-up telke, välimööblit, erinevaid õue- ja spordimänge, sportimis- ja nutivahendeid. Sooviti korraldada ka väljasõite ja töötubasid.

Kaks põnevat näidet toetust saanud projektidest on Uhtna noortetoa ja Põhja-Tallinna noortekeskuse projektid:

Rakvere vallas Uhtna noortetoas (toetus 1700 €) hakatakse suve jooksul avatud noorsootööd tegema välitingimustes, et vältida noorte kogunemist väikestesse ruumidesse. Tegevuste läbiviimiseks soetatakse erinevaid õuemänge ja vahendeid (väljas kasutatav pinksilaud, õuemale, vibud, kriket), mis soodustavad noorte omavahelist suhtlemist, kuid võimaldavad distantsi hoida. Mängud valitakse nii, et iga noor leiaks endale meeldiva mängu ja oleks vaheldust. Lisaks mängudele soetatakse ka telk ning pingid, et ilm ei saaks tegevustele takistuseks. Koos tegutsemine on noortele oluline ning aitab taas sotsialiseeruda. Tegevuste käigus õpivad noored tegema meeskonnatööd, areneb füüsiline vorm ja suhtlemisoskus, noored õpivad leidma kompromisse ja erinevatele probleemidele lahendusi. Suureneb vastutusvõime asjade hoidmise ja hooldamise kaudu. Tegevuste korraldamisel areneb noorte ettevõtlikkus ning noored saavad suhelda ja rääkida rõõmudest ja muredest. Tegevustest saavad osa võtta kõik noored ja tegevused on sobilikud erinevas vanuses ja erinevate võimalustega noortele.

Põhja-Tallinna noortekeskuse (toetus 3000 €) töö toimub suvel kahel viisil – õue-noortekeskus ning veebi-noortekeskus. Noortekeskuse tegevustega liigutakse peamiselt õue, kus pakutakse erinevas vanuses noortele erinevaid töötubasid, tegevusi ja mänge. Vajatakse toetust inventari (noortekeskuse välitelk) ja spordivarustuse soetamisele, mis on suunatud õues kasutamisele (vibulaskmine, tennis jm). Sportlike tegevuste pakkumisel toetatakse noorte meeskonnatöö- ja suhtlemisoskusi ning soodustatakse eesti- ja vene keelt kõnelevate noorte omavahelist läbisaamist ja -õppimist. Noortekeskuse territooriumil asuvas ekstreempargis käib palju aktiivseid noori, kes tahavad oma trikke jäädvustada ning selle jaoks soetatakse seikluskaamerad, mille abil saavad noored teha videosalvestusi ja individuaaltöö raames õppida videotöötlust. Nende töötubade jooksul aidatakse noortel arendada arvutikasutamise oskust, targalt interneti kasutamist ning ühendada omavahel noorte kaasatus noortekeskuse õue- ja veebipõhistes tegevustes. Samuti õpetatakse noortele taimekasvatust ning luuakse väike lilleaed noortekeskuse õuealale.

Lisainfo:

Kuldar Adel

Peaekspert

735 0377

Kuldar.Adel@entk.ee

Eesti Noorsootöö Keskus

Teksti suurus