fbpx

Saaremaal kohtusid innovatsiooni loojad

Saaremaal kohtusid 17.-18. augustil innovaatiliste noorsootöö teenusmudelite elluviijad, et valmistuda teenuste viimase etapi piloteerimiseks ning alustada iga uuendusliku teenuse kirjeldamiseks kujul, mis võimaldab seda kasutusele võtta ka teistes piirkondades üle Eesti.

Innovaatiliste noorsootöö teenuste loomine sai alguse 2018. aastal ja oli jätk 2016. aastal alanud kohalike omavalitsuste koostöös noorsootöö teenuste pakkumisele. Kohalikke omavalitsusi kutsuti üles teenusedisaini põhimõttel kujundama uut moodi teenuseid enda piirkonna noortele. Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil toetatakse omavalitsusi kokku ligi 1,5 miljoni euroga. Seni on noortele loodud üle 100 uue võimaluse ning kaasatud  üle 21 000 noore

Nii on nt Pärnu linna loodud uuenduslik noorte-ja innovatsioonikeskus HUUB, mis alates juulist hoiab uksed lahti 15-26 aastastele noortele, pakkudes neile keskkonda, kus saab üksteist täiendada ja koos erinevaid asju teha. HUUBi eesmärgiks on arendada noorte koostööoskusi ja ettevõtlikkust. Noortekeskuses saab nii õppida ja meelt lahutada kui pühenduda mõnele kitsamale eesmärgile, näiteks muusika loomisele või IT-oskuste arendamisele. Kes soovib proovida kätt ettevõtjana, saab mentoritelt tasuta ettevõtlusalast nõu ja tuge. Keskuses on viis avalikus kasutuses olevat ruumi: kohvik, mängude ruum, helitehnika ja lavaga ürituste ruum, koosolekute ruum ja Hackerspace tuba. Hackerspace alustab tegevust sügisel. Vt rohkem siit: https://parnuhuub.ee/

Harjumaal on käimas koolitusprogramm, milles on praeguseks koolituse läbinud sajad noored. Koolituste eesmärk on koolitada noori pädevateks sisuloojateks, kes edastavad oma piirkonna noortele suunatud informatsiooni oma youtube kanali kaudu. Noored jõuavad edaspidi erinevate noorsootöö tegevustesse just nende kanalite kaasabil, kus tulevastest ja toimunud sündmustest avaldatakse videoklippe, vloge ning muid põnevaid noori huvitavaid teemasid. SisuAkadeemia tegevus pakub noortele võimaluse saada uusi teadmisi ja omandada tulevikuks uusi kasulikke oskusi. Antud tegevuse kaasabil saab pakkuda noortele uusi väärtusi nagu esinemisoskus, monteerimine, sisuloomine, loomingulisus, eetika ning tehnika- ja digipädevuse omandamine ja arendamine. Koolituste läbiviimiseks ja info loomiseks said programmis osalevad noortekeskused vajaliku tehnika, mis tagavad noorele võimaluse ka koolituse lõppedes sisuloomega jätkata. Lisaks tõstab sellel koolitusel osalemine ka noortekeskuste noortejuhtide digipädevust (macOS operatsioonisüsteemi-, kaamera- ja droonikoolitus). Selle aasta lõpuni on võimalik koolitusest osa saada ka siin: https://sisuakadeemia.television.ee/

Ülenurme noored tutvustasid www.minuidee.ee veebilehte ja selle arendusi, mille nad on koostöös oma piirkonna noortega loonud kaasava koolitusprogrammi mudeli testimise tulemusel. Veebitööriist aitab parandada noorsootöö kättesaadavust ning on interaktiivne tööriist noorteinfo pakkumiseks. Lihtne ja noortelt-noortele tehtud veebileht aitab käivitada noorte innovatsiooni uute ettevõtlikkuse ja omaalgatuse ideede tekkeks ning annab selged juhised mõtete elluviimiseks toetudes koolitusmudeli alustaladele. Valminud leht on vaid üheks võimalikuks tulemuseks mida noori kaasav koolitusmudel võiks anda. 

Saare- ja Muhumaal sõidab ringi ratastel noortekeskus, mis aitab noorsootöö teenustel ja tegevustel jõuda piirkondadesse, kus hetkel noorsootöö teenuseid kohapeal ei ole.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Teksti suurus