fbpx

Siseministeerium: infoportaal Teeviit on hea võimalus noorteni jõudmiseks

Teeviit on infoportaal, mis pakub noorele teavet ümbritsevast elust, toetab iseseisvust ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks. Lisaks info edastamisele on Teeviit platvormiks ideede genereerimiseks, nende arendamiseks ja elluviimiseks. Nii jõudiski eelmise aasta hilissügisel veebiportaali Teeviit näiteks Siseministeeriumi poolt korraldatud koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“.

Siseministeerium soovis oma konkursiga innustada koolinoori mõtlema oma kogukonna probleemidele ja sellele, kuidas probleeme ise kodanikualgatuse korras lahendada. Konkursi koordinaatori Kersti Ringmetsa sõnul oli Teeviida platvorm nii ideekonkursi korraldajale kui ka konkursil osalejatele väga mugav ja kasutajasõbralik keskkond. „Eesti Noorsootöö Keskuse poolne professionaalne tugi tegi asjaajamise veelgi meeldivamaks. Konkurss õnnestus igati ning Teeviida portaali üldine tuntus noorte seas aitas sellele omaltpoolt kindlasti kaasa,“ sõnas Kersti Ringmets.

Eesti Noorsootöö Keskuse peaeksperdi Kaie Pranno sõnul oli Siseministeeriumiga koostöös läbi viidud koolinoorte ideekonkurss hea võimalus arendada Teeviit.ee portaali kui platvormi, kus ka edaspidi läbi viia erinevaid konkursse. „See annab võimaluse koostööks erinevate partnerite vahel – meil on loodud platvorm ja meil on regulaarselt külastav sihtrühm. Julgustan kõiki kasutama seda head võimalust, et jõuda noorteni“, lisas Kaie Pranno.

Noored ei ole enam ammu pelgalt infotarbijad, vaid soovivad üha enam jagada oma kogemusi, saada toetust oma ideedele ning olla kaasatud ühiskonnas tervikuna. Noorteinfo veebi Teeviit üheks olulisemaks rolliks on luua paremad võimalused noorte kaasatuse ja konkurentsivõime tõstmiseks. Samamoodi saab Teeviit portaal olla tööriistaks noorsootöötajale, kust leida infot erinevate pakkumiste, konkursside ja sündmuste osas.

Igal kuul on portaalis eraldi teemafookus, mille raames jagatakse persooni- ja kogemuslugusid ning teemat kajastavaid artikleid, videosid ja muid põnevaid materjale. Jaanuarikuu teemaks oli harjumused ja eesmärkide seadmine ning veebruari teemaks on  osalus- iga noor on väärtus.

Vaata lähemalt www.teeviit.ee.

Teksti suurus