Sõbralik lilla karu aitab kiusamist ennetada

Kiusamisest vabaks Lahke olemisega lillat värvi karud on armastatud sõbrad enamikes Eesti lasteaedades. Nende abil ja nendega koos õpivad lapsed sallivust, austust, julgust ja hoolivust ehk omadusi, mis aitavad lasteaiad ja koolid muuta kiusamisest vabaks. Lilla karu aitab õpetajal keerulisi teemasid lihtsalt seletada ja lapsel end väljendada olukorras, kus muidu vaprusest ehk vajaka jääks. Ta on truu kaaslane ja kindel abimees. Aga kes ta on? Ta on MTÜ Lastekaitse Liidu projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” teel juurutatava metoodika “Kiusamisest vabaks!” keskne tegelane. Taanist pärit metoodika on tänaseks jõudnud 439 lasteaeda (66%) ja 81 kooli (16%) üle Eesti. See on ainus kiusamist ennetav projekt lasteaedades ja see on andnud suurepäraseid tulemusi.

Karu õpetab lastele erinevaid olukordi lahendama

lastekaitse3 Lasteaed peab olema lapsele turvaline ja arendav, valmistama teda ette järgmisteks eluetappideks, andma piisava teadmiste ja oskuste pagasi, et erinevates olukordades eakohaselt ja edukalt toime tulla. “Kiusamisest vabaks!” seda just soodustab. Kui õppeasutus või õpetaja soovib metoodikat kasutusele võtta, tuleb tal esmalt läbida lastekaitseliidu korraldatav koolitus. Seejärel saab õpetaja enda käsutusse kohvri, mis sisaldab kõiki vajalikke abivahendeid. Lisaks saab ta endale suure karu ja igale rühma lapsele väikse. “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” võrgustikutöö koordinaatori Kadi Hainase sõnul aitab karu lastel end paremini avada ja julgemini väljendada. Kui ise ei tihka öelda, siis karu aitab. “Lapsed õpivad end väljendama, avaldama tundeid, märkama ebaõiglust ning konfliktolukordi edukalt lahendama,” ütles Hainas. “Kõik õpetajad saavad koolitusel põhjaliku teoreetilise õppe koos praktiliste näidetega, samuti käiakse üksipulgi läbi juhendmaterjal, mille abil erinevaid olukordi ning keerulisi situatsioone lahendada. Jätkukoolitusel jagatakse ja analüüsitakse kogemusi.” Näiteks arutavad õpetajad lastega teemadel, kuidas käituda olukorras, kui keegi paneb kellelegi jala ette, kuidas sekkuda ja see situatsioon lahendada. Selgitatakse, miks mõne lapse nahk on teist värvi või ta räägib teist keelt ja miks see on normaalne. Õpetajad on kinnitanud, et regulaarse ja süsteemse töö järel on muutused näha. Isegi juba mõne kuuga. Nii toimuvad enamasti vähemalt kord nädalas n-ö karukoosolekud, kus käsitletakse nii jooksvaid kui üldisi olulisi teemasid. Igal koosolekul osaleb laps oma karuga. Muide, et iga laps oma karu ikka ära tunneks, aitab lapsevanem neile riided selga. Rõivad õmmeldakse enamasti ise või soetatakse poest. Väga sageli mängivad õpetajad enne metoodika kasutuselevõttu selle läbi ka lapsevanemate peal, et nad saaksid täpselt aru, kuidas see töötab. Näiteks arutletakse üheskoos väärtuste – sallivuse, austuse, hoolivuse üle. Kõigile vanematele antakse ka tutvustavad ja abistavad voldikud. “Just lapsevanemate kaasamine on enamike õpetajate suurimaks hirmuks, sest metoodika tuleb selgeks teha ka vanematele. Tagasisideuuringud on aga näidanud, et vanemad hindavad metoodikat väga positiivselt ja soovivad kaasatud olla,” ütles Hainas. “Paljud lasteaias sellega kokku puutunud vanemad sooviksid sama ka koolidesse, kuid sinna pole me veel nii ulatuslikult jõudnud.”

Kiusamisest on võimalik vabaks saada

Hainas lisas, et kui laps on lasteaias “Kiusamisest vabaks!” metoodika väärtused ja positiivsed käitumismustrid omandanud, võtab ta need enamasti kooli kaasa, mis aitab vähendada ka koolikiusamist. Varemmainitud õpetaja kohvri materjalid on kohandatud koostöös Tallinna Ülikooli spetsialistitega meie laste ja ühiskonna eripärasid arvestades sobivaks. Näiteks on loodud täiesti oma lauluraamat, mille palad on spetsiaalselt siinsete laste jaoks loonud Ave Kumpas ja Jana Silm. Mõneti ootamatuna on õpetaja komplektis ka massaažiraamat, mille abil toimub iga karukoosoleku lõpus massaaž. See ei ole aga massaaž klassikalises mõttes. Raamat sisaldab lugusid vihmasajust, metsas tipa-tapa jalutavast karust või õues paistvast päiksest, mille abil saab sõrmega liigutusi teha. Lapsed võtavad paari, küsivad üksteiselt, kas nad tohivad massaaži teha (peavad saama jaatava vastuse) ja nii lepitakse kokku, et sõpra, keda puudutad, sa ei kiusa. See suurendab laste sallivust, ühtekuuluvustunnet ja üksteisega arvestamist. Samuti õpivad lapsed vahet tegema heal ja halval puudutusel. Pilootlasteaedades esimest korda 2010. aastal kasutusele võetud ja tänaseks üle Eesti levinud “Kiusamisest vabaks!” metoodika tulemusliku rakendamise eest on lastekaitseliit Taani kolleegidelt ohtralt kiidusõnu pälvinud. Teiste hulgas metoodika patrooni Taani kroonprintsessilt Marylt. Veelgi olulisem on, et see annab ka reaalseid tulemusi. Õpetajate sõnul on nö karurühmades märgatavalt vähenenud ignoreerimine ja mängust välja jätmine, samuti asjade äravõtmine jms häirimine. Vähenenud on ka suusõnaline kiusamine – õrritamine, narrimine, mõnitamine ning füüsiline vägivald.

Miks on karu lilla?

lastekaitse1Metoodiliste vahendite hulka kuuluv lilla karu („Sõber Karu“) on projekti sümbol. Mängukaru toon on valitud metoodika väärtuste – sallivus, austus, hoolivus, julgus – ühiseks esiletoomiseks. Nii karu kuju kui tema lilla toon sümboliseerivad turvalisuse, helluse ja sõpruse tunnet ning seostuvad lasteaia- ja koolilastele üksteisest hoolimisega ja tolerantsusega. Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust “Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis”. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

Sõber Karu aitab ka nutiseadmes

Projekti käigus loodi mobiilirakendus Sõber Karu. See on tööriist lapsevanemale, mis suunab lapsega veedetud aega teadlikult paremini planeerima ja täisväärtuslikult kasutama. Rakenduse kõneisik ja „Kiusamisest vabaks!“ metoodika sümbol Sõber Karu õpetab vanemale, kuidas oma lapse arengut loovalt toetada ja aidata tal kasvada heaks kaaslaseks. Just lapsevanem vastutab lastele sotsiaalsete suhete õpetamise eest, mistõttu on oluline, et vanemad on ise teadlikud ja igal hetkel oma lapsele heaks eeskujuks. Kuna rakenduses kasutatavad põhitõed ning moto „Kui teed, tee täisväärtuslikult!“ on laiendatavad kõigile lapsevanematele, aitab see muuta ka nende vanemate mõtteviisi, kes pole veel Sõber Karuga tuttavad.

Rakendus on jaotatud kolmeks osaks:

1) Eesmärgid. Aitab vanemal valida ja lisada eesmärke, mida ja miks lapsega koos ette võtta võiks, ning näitab, kas ja kuidas nende eesmärkide saavutamine õnnestub. 2) Teadmised. Annab vanemale valiku praktiliste näpunäidetega kasvatusalaseid artikleid ja videoid. 3) Mäng. Suunab last ja vanemat üheskoos argiseid askeldusi märkama ja mõtestama.

Lapsevanem: usun lillade karude edusse

Olen uuele rutiinile ja kahele õpetajale tänulik. Märkan oma kolmest pojast suuremas muutusi, mida varasemad kaks lasteaia-aastat ei tekitanud. Impulsiivse loomuga ja kodus sageli agressiivseltki käituv poiss õpib oma tundeid üha enam välja näitama sõnades – teadvustama soove, väljendama nii meeldivaid kui ebameeldivaid tundeid. Ta on muutunud empaatilisemaks ning mõistab üha enam teiste tundeid. Järjest sagedamini saab temaga sõlmida täpseid kokkuleppeid ning ta järgib neid.  Oleme keskmisest eesti perest temperamentsemad ja tunnete väljendamine ja soovide väljaütlemine kodus on lihtne ja igapäevane. Sestap oli meie jaoks raske ka mõista poja erinevust ning tundmustesegadust. Võib ju nentida, et empaatia ja samas ka oma tunnete mõistmine ja kirjeldamine on selles vanuses ealine. Tõepoolest, see võib nii olla, kuid ootamatult tekkinud muutused annavad põhjust uskuda “lillade karude” projekti edusse.

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool

Elluviija: MTÜ Lastekaitse Liit Toetussumma: 419 666,20 eurot Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on laste riskikäitumise ennetamine ja riskirühma kuuluvate laste toetamine läbi turvalise õpikeskkonna ning positiivse käitumiskultuuri kujundamise lasteaias ja põhikooli I astmes (1-3klass). 1) Toetada tõenduspõhise, riskikäitumist ennetava metoodika “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”  kasutuselevõttu  koolides ja edasiarendamist lasteaedades; 2) Tõsta õpetajate, spetsialistide ja lastevanemate teadlikkust riskikäitumise olemusest ning selle ennetamisest koostöös kogukonnaga; 3) Luua riskikäitumise ennetamise ja väärtuskasvatuse alaseid metoodilisi materjale. Tulemused: Lasteasutuste personalil, nõustamiskeskuse spetsialistidel, omavalistuse esindajatel, hoolekogu liikmetel jt on kujunenud ühine arusaam sellest, kuidas määratleda riskis olevat last ning millised on efektiivsed ennetus- ja sekkumismeetodid, väärtuspõhise kooli aluspõhimõtted. Projekti partnerid: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu Laste Tugikeskus, Tallina Ülikooli Kasvatusteaduste instituut, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Moreno Keskus MTÜ, Estonian Convention Bureau, Save the Children Denmark, The Mary Foundation’s Kodulehekülg: http://kiusamisestvabaks.ee/

Teksti suurus