fbpx

Euroopa Komisjoni digiõppe tegevuskava 2021-2027

Euroopa Komisjon avaldas uue digiõppe tegevuskava (Digital Education Action Plan 2021-2027). Komisjoni nägemuse kohaselt on olulisteks digiõppe märksõnadeks kvaliteet, kaasavus ja kättesaadavus. Tegevuskavas on seatud kaks strateegilist eesmärki:

  • Soodustada väga hästi toimivat digihariduse ökosüsteemi arengut (fostering the development of a high-performing digital education ecosystem) ja
  • Täiendada digiajastule omaseid digipädevusi (enhancing digital skills and competences for the digital transformation).

Hetkel on tegevuskava 2021-2027 kättesaadav inglise keelsena (vt ka lühikokkuvõtet), mis üsna pea tõlgitakse ka eesti keelde. Seniks on eestikeelsena kättesaadav digiõppe tegevuskava 2018-2020.

Teksti suurus