fbpx

Kuidas käituda targalt internetis ning kuidas juhendada ka noori seda tegema?


MTÜ Lastekaitse Liit, Targalt Internetis 

MTÜ Lastekaitse Liit, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, MTÜ Eesti Abikeskused ja Politsei ja Piirivalveamet teevad üheskoos projekti „Targalt Internetis“.  Projekti üheks osaks on samanimeline portaal, kuhu on koondatud infot lastele, noortele, lapsevanematele ja õpetajatele.

Õpetajatele suunatud osa on hästi ülekantav ka noorsootöös kasutamiseks. Näiteks on seal selgitatud kuidas noortega teemat käsitleda ning mitmeid põnevaid temaatilisi mänge. Noortele suunatud osas on lahti selgitatud teemadeks näiteks nutikas suhtlemine Intrenetis, sotsiaalvõrgustikud, küberkiusamine, andmekaitse, mobiili nutikas kasutamine jpm.

 Noorte teadlikkus nutiseadme kasutamisel. Noorte teadmisi on võimalik testida portaali pariseltkavoi.ee testiga või teha arutelusid kaasuste üle, milleks leiab mõtteainet sama portaali rubriigist nutitelefonid ja seadus.

Näiteks kui sõber muugib lahti naljaviluks tema telefoni ja vaatab seal ringi, siis karistusseadustiku järgi on teda võimalik süüdistada § 217. alusel ehk arvutisüsteemi ebaseaduslik kasutamine ning seda on võimalik karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Teksti suurus