fbpx

Kuidas muuta enda organisatsiooni nutikamaks?

Austria, Taani, Soome ning Iirimaa viisid läbi ühise uurimuse  “Screenagers, ICT in Youthwork“, kus võeti fookusesse IKT ning digitaal- ja sotisaalmeedia võimalused noorsootöös. Sarnane uurimus viidi läbi ka Eestis – “Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös“.

Soome noorsootöö valdkonna eestvedaja Verke on väljatöötanud ScreenAgersi uurimisetulemusel 8 nutika noorsootöö dimensiooni (Guidelines for digital youth work, 2016), mida järgides peaks noorsootöö asutus olema nutikale noorsootööle avatud ja soodustama selle arengut.

Igal dimensioonil on eraldi veel täpsustavad tegevused. Organisatsioonil on võimalik ennast hinnata nende dimensioonide põhjal ja kaardistada enda nõrgad küljed ning vastavalt sellele koostada ja ellu viia tegevuskava nende leevendamiseks. Praegu on juhtnöörid veel inglise keelsed, kuid üsna pea tõlgime need eesti keelde.

Kolleegide ja noortega koostöös määratletakse seotud infrastruktuuride, vahendite ja teiste ressursside nõuded. Selle alla kuulub ka noorsootöötaja virtuaalne olemas olek, sh selleks võimaldatud vahendid. Võimaluse alla on võimalik arutleda ja paika panna reeglid kuidas peaks käituma noorsootöötaja näiteks Facebook`i sotsiaalvõrgustikus ning kas ametialasteks suhtlusteks noortega peaks noorsootöötajal olema eraldi konto ning milliseid reegleid see peaks hõlmama nii noorte kui noorsootöötajate suhtes.

Teksti suurus