fbpx

Osa 2: Avatud noorsootöö e-keskkondades: mis, miks ja kuidas? Tallinna noortekeskuste näitel

„Nutivaramu taskuhäälte“ 2. osas helistab saatejuht Karl Kirt Tallinna Spordi- ja Noorsooameti peaspetsialistile Kaisa Orunukile, kes jagab Tallinna noortekeskuste kogemustele tuginedes oma mõtteid avatud noorsootööst e-keskkondades.

2016. aastal vastu võetud Nutika noorsootöö kontseptsiooni eesmärgiks on luua eeldused nutikateks lahendusteks noortevaldkonnas, hõlmates noortele suunatud tegevusi; noorsootöötajate arenguvajadusi nutika noorsootöö elluviimiseks ning noorsootöö kvaliteedi ja noortest parema teadmise arendamist digivahendite abil. Esimest neist, mis puudutab nö praktilist noorsootööd, tuntakse rahvusvahelises praktikas mh e-noorsootöö, diginoorsootööna või online noorsootööna (ingl. k digital youth work). Saates zoom’imegi sisse ühte olulisse tegevuskeskkonda väga mitmekesisel noorsootöö maastikul – avatud noorsootöösse – ja uurime sellealaseid e-noorsootöö praktikaid.

Kaisa rõhutab, et e-lahenduste puhul on keskkond küll teine, aga sisuliselt teeme ikka sedasama noorsootööd avatud noorsootöö meetodil ehk noorsootöö eetilised jm põhimõtted kehtivad ka siin. Ta kutsub kolleege reflekteerima: „Kas meil on noorsootöötajatena ikka ka e-keskkonnas alati kuklas mitteformaalse õppe jt põhimõtted, et me neist ka seal lähtuksime?“

Põnev mõttekoht põrkab saates lendu ka teemal, et kui tavapäraselt toimub noorsootöö põhiline korraldus kohalikul tasandil, et tagada teenuste kättesaadavus noorele võimalikult lähedal, siis e-noorsootööga geograafiliste piiride roll teiseneb ja noor saab ennast e-teenusesse sisse logida ja osaleda kust iganes. Mida uut võiks see tulevikus kaasa tuua noorsootöö korralduse ja erinevate osapoolte koostöö osas?

Ja mida kõike on kvaliteetse e-noorsootöö jaoks vaja? Digipädevusi, hirmudest vabaneda, noortega nende vajaduste ja huvide osas konsulteerida jnejne. „Meile võib ju tunduda, et noortekeskuses piisab niisama tahvlist, et panna Logiraamatusse külastajad kirja ja paar dokumenti teha. Aga selleks, et noortega võrdselt näiteks mängu mängida, sul peab olema ikka päris korralik gamer’i arvuti. Nii et kindlasti on vaja mõelda ka e-noorsootööks vajaliku varustuse peale.”

Kaisa annab omalt poolt ka 5 soovitust, kuidas alustada e-noorsootööga – tulge kuulama ja kaasa mõtlema!

 

Põnevaid lisamaterjale samal teemal:

 

Teksti suurus