fbpx

Eesti ja teiste riikide parimad näited rahvusvahelisel veebinaril „Q&A Live on Online Youth Work“

25.03. toimus rahvusvahelisele noorsootöö kogukonnale suunatud „Q&A Live on Online Youth Work“, et toetada nutika noorsootöö alast teadlikkust ja heade praktikate levikut ajal, mil kogu Euroopa noortevaldkond suundub kriisioludes üha enam digilahendustele.

Live’il osales üle 300 noorsootöötaja üle kogu Euroopa, sh Eesti noorsootöötajad avatud noortekeskustest, kohalikest omavalitsustest jne.

Arutleti tänaste noorte vajaduste üle, jagati näiteid erinevatest digilahendustest ja -keskkondadest, tõstatati küsimusi mängueetika, autoriõiguste jm kohta, mis praktilises noorsootöös esile on kerkinud.

Ülly Enn ja Kati Nõlvak Eesti Noorsootöö Keskusest jagasid Eesti seniseid kogemusi noortevaldkonnale suunatud tugimeetmetest ja -tegevustest eriolukorras (sh näiteid riigi tasandi kommunikatsioonistrateegiast ja toest Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiste, erilehe „Noortevaldkonnale eriolukorras“, jm kaudu), aga ka praktilisi näiteid. Aktiivset huvi leidis näiteks Pärnu Raeküla Vanakooli Keskuse virtuaalne noortekeskus noorte seas popis Roblox keskkonnas.

Live-stream on järelvaadatav ning kõik küsimused ja vastused on näha sündmuse arutelu all.

Teksti suurus