fbpx

Skautide e-matk ja e-lõke

Eesti Skautide Ühing korraldas sündmuse E-Jüripäev, millest võttis ühtekokku osa üle 500 inimese! Sündmus on väga hea ja nutikas näide, kuidas virtuaalmaailma võimalused aitasid kaasata noori olenemata tema füüsilisest asukohast.

Koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI (https://360.ee/) valmis nutitelefonipõhine rakendus, millega said kõik matkahuvilised võtta oma telefoni kaasa, minna välja matkama ja skautlikke ülesandeid lahendama.

Sündmuse üleskutse oli järgmine:

Jüripäev toimub ka sel aasta, aga veidi teisel kujul kui tavaliselt ehk e-Jüripäevana. Koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI (https://360.ee/) valmib nutitelefonipõhine rakendus, millega saavad kõik matkahuvilised võtta oma telefoni kaasa, minna välja matkama ja skautlikke ülesandeid lahendama.

AEG: 25.aprill 2020

OSALEJAD: Osaleda võivad kõik huvilised (ka mitteskaudid!), äpp on nii eesti keeles kui ka vene keeles.

TEGEVUS: Pole oluline, kus sa liigud. Võid matkata metsas, koduaias või toas. Eesmärk on vastata küsimustele või täita skautlikke ülesandeid ning läbida kindel distants. Ülesanne ilmub sulle ekraanile, kui oled läbinud mingi osa distantsist. Raja läbimise kiirus ei ole oluline – tähtis on ülesannete lahenduse korrektsus.

– Hunduraja (6-10aastased) distantsiks on 5 kilomeetrit ja ülesannet tuleb täita iga 500 meetri tagant.🏃
– Skaudiraja (11+aastased) distantsiks on 10 kilomeetrit ja ülesannet tuleb täita iga 750 meetri tagant. Skaudiraja distants on mõeldud skautidele (11-14 aastased), vanemskautidele (15-17 aastased), ränduritele (18-26 aastased) ja vabatahtlikele/juhtidele(27-…aastased).🏃

Radade edukaid läbijaid ootavad auhinnad – auhinnad kolmele parimale igas vanusegrupist, auhind kõige tublimale juhile, eriauhind kõige suurema osalusprotsendiga üksusele ja auhind kõige edukamale mitteliikmele.

Minge, tehke rada läbi koos perega! Nooremad hundurajal ja vanemad skaudirajal!

PÄEVAKAVA:
8:00 – Jüripäeva avamine (video vahendusel)
8:30-17:00 – Jüripäeva matk
19:00 – Lõkkeõhtu (video vahendusel) – matka kokkuvõte ja auhindade jagamine
ÖÖRAHU – magame omatehtud onnides⛺

VAJALIK VARUSTUS: Nutitelefon koos GPSi ja kaamera funktsioonidega. Prügikott.

JUHEND: https://skaut.ee/wp-content/uploads/2020/04/E-Jüripäeva-juhend-1-3.pdf

Kasutajanimed ja paroolid:

Hundurada EST – kasutaja: hundurada ; parool: hundurada
Skaudirada EST – kasutaja: skaudirada ; parool: skaudirada
Hundurada RUS – kasutaja: hunduradarus ; parool: hundurada
Skaudirada RUS – kasutaja: skaudiradarus ; parool: skaudirada

OSAVÕTUTASU: Üritus on kõigile tasuta.

LISAINFO: Sigrid Kuuse, programm@skaut.ee.
RAHASTAJAD JA TOETAJAD: Haridus- ja Teadusministeerium, Seiklusfirma 360 Kraadi.

 

Loe ka nende sündmusejärgset pressiteadet:

Eesti Skautide Ühing annab teada:

Üle 500 inimese  osales Eesti skautide korraldatud nutimatkal

Möödunud laupäeval, 25.aprillil, korraldas Eesti Skautide Ühing kõigile skautidele ja skautlikust matkast huvitatutele ainulaadse matkaürituse, kus iga osaleja sai ise valida matkaraja, arvestades täna kehtivate eriolukorra reeglitega. Kokku tuli osalejaid rohkem kui paarisaja väikese matkaseltskonna jagu ja koguarvuna lausa 500 noort ja täiskasvanut.

Matk oli korraldatud nii Eesti kui vene keelt rääkivatele noortele ja nende vanematele ning tänu sellel oli osalejaid nii eestlaste kui venekeelt rääkijate seast üle kogu Eesti. Teadaolevalt osales matkal ka Austraalias alaliselt elavaid nutimatkahuvilisi ja seega sai Eesti skautide nutimatkast ka omamoodi rahvusvaheline üritus.

Traditsiooniliselt on igal aastal Jüripäeva paiku toimunud mitmesaja osalejaga skautide nädalalõpulaager mõnes kaunis Eesti paigas, olles kevad-suvise välitegevushooaja avaürituseks. Seekord pani aga koroonaviirusest tingitud eriolukord skautide nutikuse ja loomingulisuse tõeliselt proovile. Tänaseks järjepidevalt üle 25 aasta toimunud skautide ühte tähtüritust ei saanud ju lihtsalt ära jätta. Leitud lahenduseks oli see, et koostöös Seiklusfirmaga 360 Kraadi valmis nutitelefonipõhine rakendus, mille abil said kõik matkata endale sobivas kohas – metsas, 2+2 reeglist kinni pidades, oma koduaias või isegi oma toas.

Lisaks skautidele endile said tänu nutilahendusele osaleda matkal ka kõik teised huvilised. Matka läbiti nii jalgsi, jalgratastel ja üksikutel juhtudel osaliselt ka autoga. Rõõmu ja nutikat matkamist oli tõesti kõigile ning paljude jaoks esimene skautlik matkakogemus lõppes tõdemusega, et tahaks päriselt ja vahetult skautide tegevuses osaleda ka edaspidi. Matka juurde kuulus ka väike heategu ning nii toodi metsast, matkaradadelt endaga kaasa ka sinna laokile jäänud prahti.

Täpsemalt rääkides oli idee selles, et igaüks sai matkal osaleda täpselt seal, kus ta paikneb ja valida endale matka läbimiseks turvalise, väherahvastatud ja sobiva koha – sisuliselt võib matkata ka oma koduhoovis. Matkal kasutusel oleva nutirakendus luges GPS põhiselt matkaja poolt läbitud distantsi ja andis matkajale sõltuvalt valitud rajast vahvaid ja õpetlikke ülesandeid. 6-10 aastastel oli matkadistantsiks 5 kilomeetrit ja ülesanded ilmusid iga 500 meetri tagant. 11- aastaste ja vanemate rada oli 10 kilomeetri pikkune ja ülesanded ilmusid iga 750 meetri tagant.   Tagasiside kohaselt läbis suur hulk matkal osalejaid ka lisakilomeetreid, et päikselisest päevast igati rõõmu tunda ja tänu nutilahendusele teame, et kõigi osalejate peale kokku läbiti üle 1500 km.

Laupäeva õhtul toimus ka ainulaadne  veebi-lõkkeõhtu Eesti Skautide Ühingu Facebooki lehe vahendusel, kus tehti matka kokkuvõte, sai näha osalejate poolt tehtud ülesannete lahendusi, mida telefonidega oldi jäädvustatud, aga oli ka võimalus ühiseks laulmiseks. Tänu digitaalsetele sidekanalitele oli üheks lõkkeõhtu laulu eestvedajaks näiteks Viini Riigiooperi ooperikooris laulev skaudijuht Kristina Agur.

Eriolukorras toimunud skaudiüritus õnnestus igati hästi ja võimalik, et seekord kasutusel olnud nutilahendused leiavad kasutust ka edaspidistes skautlikes ettevõtmistes, et kaasata neid, kes üritusele ise kohale ei saa tulla, andes võimaluse osalemiseks võimalikult paljudele noortele.

Eesti Skautide Ühing on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon, mis kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni. Skaute on maailmas kokku üle 50 miljoni ja tegemist on maailma suurima noorte liikumisega. Püha Jüri on skautide kaitsepühakuks ja seetõttu on just Jüripäev üheks oluliseks kevadiseks skautide tähtpäevaks üle maailma.

 

Teksti suurus