Noortepäraselt värviline ja blogi stiilis noorteinfo veebileht Stardiplats on suunatud 7-26 aastastele noortele ning vahendab neile usaldusväärset ja kvaliteetset infot noortepärasel viisil ning kujul. Veebilehel on ka noortele loodud CV keskkond, mis aitab kirja panna, mõtestada ja säilitada omandatud formaalsed ja mitteformaalsed kogemused.

Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonnas. Noorteinfo puhul on olulisteks põhimõteteks selle kvaliteetsus, usaldusväärsus, õigsus ja vahetu kättesaadavus, kas otsese suhtluse (otsesuhtlus, messid, sündmused), digitaalsete kanalite (sotsiaalmeedia, rakendused, veebilehed) või füüsilise keskkonna kaudu (stendid, plakatid, teemaseinad).

Noored veedavad üha enam aega digitaalsete vahendite ja sotsiaalmeedia seltsis, mis teeb erineva info noorteni viimiseks ja selle noorepoolseks tarbimiseks aina lihtsamaks. Kahtlemata pakub info mitmekesisus ja rohkus rõõmu, kuid paneb samas noore valiku ette – millist infot ja millistest kanalitest võtta või jätta?

Veebileht Stardiplats ja selle sisu on arendatud toetamaks ning koondamaks riikliku tasandi universaalset ja kontrollitud noortele suunatud infot ühele veebilehele, mis muudab selle noortele mugavaks, usaldusväärseks ja igal ajal kättesaadavaks veebipõhiseks allikaks. Sisu osas on koostööd tehtud erinevate asutustega, nt Tervise Arengu Instituut, Maanteeamet, MTÜ Peaasjad, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, SCULT Spordivabatahtlike Liikumine, noorteühendused jpt.

Stardiplatsi veebilehel pakutakse vahetul kujul infot ja teavet peamiselt hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, noorsootöö võimaluste, suhete ja turvalisuse, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas. Noorel on lihtsal viisil võimalus leida infot näiteks seksuaaltervise, tervisliku toitumise ja liikumise, õpilasvahetusprogrammide, karjääri, vabatahtliku töö, liikluse ja esmaabi, noorte osaluse teemadel. Lisaks on võimalus veebist leida kasulikku infot ka praktikate, koolituste, konkursside ja sündmuste kohta.

Peamised kajastatud teemavaldkonnad on kaardistatud noortele suunatud uuringu „Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise analüüsi“ (2016. Ernst & Young) raames ja olulise alusena on teemade sisulisel kaardistamisel ja info koondamisel noortega toimuvad häkatonid ning konsultatsioonid. Teemade sisulises osas on oluliseks lähtekohaks ka ühiskonnas levinud trendid, näiteks vaimne tervis, liikumisharjumused ja tervislik toitumine, suve alguses muutub populaarsemateks töötamine ja isiklikud suhted, sügise poole jällegi karjäärivalikud ja õppimine.

Veebilehel toimiv noortesõbralik CV keskkond annab noorele võimaluse sisestada oma õpi- ja töökogemused keskkonda lihtsal viisil juhendi ja suunavate juhiste abil. Keskkonna eesmärk on aidata noorel teadvustada ja kujundada harjumuseks erinevate kogemuste kokku kogumise ning mõtestamise, mis omakorda aitab kaasa õpi-, huviala-, töö- ja karjäärivalikute tegemisel.

Stardiplatsi veebilehel on kajastatud mitusada noort puudutavat ja neile suunatud eriteemalist artiklit, mis võimaldab lihtsasti teostada infootsingut ja saada ühel ning samal veebilehel ülevaade ning info paljudest teemadest, hoides kokku aega ja võimalust sattuda valeinfo või valeuudiste küüsi. Veebilehel CV loomine ja selle täiendamine on lihtne, struktureeritud ning kiire, pakkudes võimalust sisestatud infot igal ajal täiendada ja muuta.

Stardiplats on kvaliteetne ja usaldusväärne tööriist noorele oma küsimustele vastuste leidmiseks ja kogemuste talletamiseks ning kasulik abivahend noorsootöötajale noorte suunamiseks või toetamiseks.

Liida sisu
Eesti Noorsootöö Keskus
Sisselogimine
Liitu uudiskirjaga

Previous issues

Uudiskirja arhiiv