fbpx

ANK2020 projektide esitamise tähtaeg

Toimumisaeg

11.02.20 - 11.02.20

Avatud noortekeskuste 2020. aasta projektikonkursi eesmärk on avatud noorsootöö arendamine. Projektikonkursiga toetatakse nii avatud noorsootöö teenuse arendamisele suunatud tegevusi kui ka selleks vajalike vahendite ja seadmete soetamist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 11.02.2020 kell 15.00. Kõik taotlused, mis on laekunud alates kell 15:01 ei aktsepteerita.

Taotlus koostatakse ja esitatakse ENTK Konkursiveebis aadressil https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/ 

Taotlusi saab esitada 2 kategoorias: tava- ja nutiprojektide kategoorias.

Tavaprojektide eesmärk on läbi erinevate noortele suunatud tegevuste või kohalikul tasandil avatud noorsootööd korraldavate noorsootööasutuste arengut toetavate tegevuste kaudu edendada avatud noorsootöö meetodit ning kaasata tegevustesse noori. Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 3 000 eurot.

Nutiprojektide eesmärk on rakendada või/ja välja töötada avatud noorsootöö meetodi arendamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  lahendusi, mis lähtuvad Nutika noorsootöö põhialustest, on kooskõlas nutika noorsootöö kontseptsiooni eesmärgiga ning suurendavad noorte ja noorsootöötajate digipädevusi. Nutiprojekt peab toetama piirkondliku noorsootööalase koostöö edenemist ja nutiprojekti raames peab Taotleja tegema koostööd vähemalt kahe  noorsootöövaldkonnas tegutseva asutuse ja/või organisatsiooniga ning vähemalt ühe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna partneriga (kelleks võib olla era- ja/või avalik-õiguslik juriidiline isik või IKT pädevustega spetsialist) . Kõikidel partneritel on projektis sisuline roll. Nutiprojekti maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

 

Vaata rohkem infot siit: https://entk.ee/toetused/ank-konkurss/

 

 


Teksti suurus