fbpx

Ideeviit mentorite koolitus

Toimumisaeg

02.09.19 - 02.09.19

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub noortega töötavaid spetsialiste ja noorte ettevõtlikkusest ning osaluse edendamisest huvitatud osapooli Ideeviit mentorite koolitusele, mis toimub 02.09.2019 kell 9:30-16:45 Stuudio2’s, aadressil Vabriku 6 Tallinn.

Koolituse läbinud osalejal on võimalus kandideerida noorte projektikonkursi Ideeviit (www.teeviit.ee/ideeviit) II vooru mentoriteks, ent koolitusele on oodatud ka teised huvilised, kes on huvitatud noorte ideede arendamise ja elluviimise juures mentoriks olemisest.

Koolitaja: Lianne Teder

Lianne Teder on pikaaegse kogemusega kasvatusteaduste spetsialist, täiskasvanute koolitaja, Tallinna Ülikooli noorsootöö ja mitteformaalõppe lektor.

Koolituse läbinud õppija:

  • kasutab mentorluse põhialuseid oma töös,
  • analüüsib oma tegevust mentorina, seostades neid töö tulemustega.

Koolituse ajakava:*

9:30-10:00 Kogunemine ja tervituskohv

10:00-11:30   Mentorluse põhialused ja protsess, mentori ja mentee rollid ja vastutus.

11:30- 12:00 Lõunasöök (korraldatud)

12:00-13:30   Mentori tööriistad: hoiakud, toetav suhtlemine, abistavad töölehed.

13:30 -13:45  Sirutuspaus ja võrgustumine

13:45-15:15  Mentorluse käigus ettetulevate olukordade positiivne lahendamine.

15:15-15:30   Sirutuspaus

15:30-16:30 Noorte projektikonkursi Ideeviit tutvustamine ning erinevate teiste noorte omaalgatusi toetavate meetmete ülevaade ja head näited (Eesti Noorsootöö Keskus).

16:30-16:45   Koolituspäeva kokkuvõte

Koolitus viiakse ellu Arengutoetajate ühingu täiendkoolitusasutuse Arengutoetajate õpijaama (https://arendajad.weebly.com/opijaam.html) alt, kes on ENTK-le partneriks. Koolituse läbinud õppijale väljastatakse tõend paberil või digitaalselt, lähtuvalt osaleja avaldatud soovist.

Mentorite koolitust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Koolitusele regsitreerimine on lõppenud, koolituse kohad on täitunud.

 

Täpsemate küsimuste korral on kontaktisik Kristiina Valk (kristiina.valk@entk.ee,58455345)

*korraldaja jätab endale õiguse vajadusel ajakava ja sisublokkide kohandamiseks vastavalt osalejate profiilile.


Teksti suurus