fbpx

Koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ IV moodul

Toimumisaeg

05.06.19 - 07.06.19

Koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ 

Noorteinfo teemaline koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ toimub 2019. aastal ning keskendub noorteinfoteenuse ja –võrgustikutöö arendamiseks vajalike ekspertteadmiste omandamisele. Koolituse lõpptulemusena luuakse üle-eestiline nooreinfo ekspertide võrgustik, kelle toel ja eestvedamisel toetatakse kohalikul tasandil noorteinfo teenuse arendamist.

Loe koolituse teemalist uudist “Uus noorteinfo koolitus keskendub teenuste ja võrgustiku arengule kogukonnas“.


Üldinfo

Eesti Noorsootöö Keskus juhib noorteinfo teema arendamist üleriigiliselt. Noorteinfo teema arendamiseks ja noortevaldkonna spetsialistide toetamiseks on loodud koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“, mis põhineb Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri ehk ERYICA (European Youth Informatsion and Counselling Agency) koolitusmudelitel. Koolituse moodulid ning nende ülesehitus on loodud ning kohandatud Eesti noorteinfo arenguvajadusi arvestades. Koolituse ettevalmistamise ja läbiviimisega on seotud ERYICA sertifitseeritud noorteinfo koolitajad Eestist ja Soomest. Soome poolne partner on Koordinaatti, mis on riiklik noorteinfo arenduskeskus ning nende üheks tegevuseks on noortega tegelevate spetsialistide koolitamine noorteinfo teemal.


Koolituse toimumine

Koolitus kestab 6-kuud ning koosneb neljast moodulist.

 • I moodul – 30.01.–01.02.2019
  I baasoskuste moodul– ERYICA koolituste pedagoogilised põhimõtted, noorteinfo baasoskuste arendamine ja noorteinfo teenuse toimimine kogukonna tasandil
 • II moodul – 27.02.–01.03.2019
  II digioskuste moodul: digitaalse noorteinfotöö baasoskuste arendamine ja digitaalse teenuse arendamine
 • III moodul – 03.–05.04.2019
  III noorteinfo arendusmoodul I: noorte osaluse arendamine läbi noorteinfotöö ja teenuse, näost-näkku noorteinfotöö arendamine, noorteinfotöö pedagoogilise aspekti mõtestamine ning noorteinfotöö mõju hindamine
 • IV moodul – 05.-07.06.2019
  IV noorteinfo arendusmoodul II: kogukonna noorteinfotöö ja teenuse arendamine ning sellega seonduvad pädevused – coaching-juhtimisstiil ja mentorlus, muudatuste juhtimine, praktikakogukonnad ja võrgustikumudelid

Teksti suurus