fbpx

Noorsootöö nädal 10: “Loon ise oma elu”

Toimumisaeg

23.11.20 - 30.11.20

Noorsootöö nädal 10: „Loon ise oma elu“

„Loon ise oma elu!“ on tänavuse 23.-30. novembril 2020 aset leidva noorsootöö nädala tunnuslause. Nädal keskendub noorte osaluse ning ettevõtlikkuse teemale, tuues esile ja fookusesse noorte endi hääle ja soovid ning noorte endi ägedad tegevused ja algatused. Traditsiooniliselt kutsutakse noori ja noortevaldkonna tegijaid nädala raames temaatiliste tegevustega kaasa lööma. Peatselt valmib ka nädala koduleht, mille kujundamisel on kasutatud noorte endi loomingut.

Noorsootöö nädala eesmärk on tõsta esile noortevaldkonna- ja noorsootöö võimalused. Seda just mitteformaalse õpikeskkonna loomisel koos noorte endi ja noortevaldkonna töötajatega. Fookuses on noorte osalus, kaasatus ja kaasarääkimine noortele endile olulistel teemadel, noorte ettevõtlikkus ja noorte endi suured teod ning algatused. Noorsootöö nädal on platvorm nii noortele kui noortevaldkonna töötajatele- ja asutustele temaatiliste tegevustega kaasa löömiseks ning informeerituse toetamiseks.

Noorsootöö nädal toimub käesoleval aastal kümnendat korda ning on üle-eestiline noorteinfo sündmus, mis aitab noortel mõista ja mõtestada neile suunatud infot ja tegevusi oma elu paremaks korraldamiseks. Juttu tuleb osalemisvõimalustest, ettevõtlikkusest, enesearengust ja sellest, kuidas noorsootöö ning noortevaldkond selleks kõigeks erinevaid võimalusi loob. Noorteinfoportaal Teeviit toob noorteni mitmeid veebipõhiseid algatusi, tegevusi ja infot. Nädala korraldusse on kaasatud noored, kes aitavad luua ja ellu viia põnevaid tegevusi.

Noorsootöö nädala eestvedaja Kadri Koort toob välja, et möödunud aastal toimunud noorsootöö nädala tagasisides püstitasid noored mitmeid teemasid, mille kohta soovivad nad rohkem infot. Samuti soovivad noored arutelusid ning mõttevahetusi väga erinevatel teemadel – näiteks paelub neid kliima, tervise, suhtlemise, vabatahtliku töö ja tööhõivega seonduv. Noorsootöö nädal loob platvormi noortele endile avada oma mõtted ja kutsuda ellu tegevused neile huvipakkuvatel ning olulistel teemadel, arendades sellega noorte osalust ja ettevõtlikkust.

Noorteinfoportaal Teeviit sisuloome tiimijuht Maris Praats, kes on ka Väike-Maarja valla noortevolikogu esimees, pikaajalise kogemusega osaluse valdkonnas ja algatanud mitmeid noortele suunatud tegevusi, ütleb et noorte osalusele ja ettevõtlikkusele on oluline tähelepanu pöörata, sest noorsootöös on noortel võimalik palju areneda ning uusi asju katsetada, mis annab tulevikus kooli- ja tööelus suure eelise.

Noorsootöö nädala raames kutsub noorteinfoportaaal Teeviit traditsiooniliselt noori ja noortevaldkonna töötajaid, noorsootöö- ja haridusasutusi, noortevaldkonna partnereid, otsustajaid ning teisi osapooli (lapsevanemad, kogukond, siduspartnerid) noortega neile olulistel teemadel arutlema ning temaatilisi sündmusi korraldama, toetades sellega noorte osalust, kaasatust, omaalgatust ja ettevõtlikkust, aga ka enesearengut, potentsiaali rakendamist ning noortele oluliste teemade mõtestamist.

Noorsootöö nädala tegevused koondatakse temaatilisele veebilehele, mis avaldatakse oktoobris. Nädala raames toimuvad tegevused ja algatused on kooskõlas võimalike piirangute ja meetmetega seoses COVID-19 viirusega.

Rohkem infot ja küsimused kadri.koort@harno.ee või teeviit@harno.ee.

2020. aastal toimuvaid noorsootöö nädala tegevusirahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

 


Teksti suurus