fbpx

Noorsootöö nädal 2019

Toimumisaeg

18.11.19 - 30.11.19

Noorsootöö nädal keskendub tänavu noorte tervisele

Üle-eestiline noorsootöö nädal toimub 18.30. novembrini ning keskendub noorte tervisele. Fookuses on noore vaimne ja füüsiline tervis, heaolu ning turvalisus noorsootöö valdkonna kontekstis. Sarnaselt varasematele aastatele kutsutakse  asutusi üle Eesti korraldama noorteinfo eesmärki kandvaid sündmusi.

Noorsootöö nädala raames toimuvad tegevused toetavad ja suurendavad noorte teadlikkust erinevatest võimalustest ning suurendavad aktiivset osalust ühiskonnas. Sündmuste raames toimuvad eelkõige noortele, aga ka noorsootöötajatele suunatud üritused, mis toetavad ja tõstavad esile noorsootöö valdkonna tegevusi ja lahendusi. Aktiivse osalemise eesmärk on valdkonna populariseerimine. Nädala tegevuste teine fookus tervise kõrval on noorte osalemise, ettevõtlikkuse ning informeerituse toetamine

Sündmuse korralduses on esikohal noorte kaasamine ja nende soovide ning huvide igakülgne arvesse võtmine.  Selleks on nii noortega kui ka noorsootöötajatega läbi viidud arutelusid veebipõhiselt ja traditsiooniliste kohtumiste kaudu. Sisendeid anti sündmuse vormi ning noortele oluliste teemade osas – need on võetud aluseks nädala tegevuste ja noorteinfo innovatsiooni sündmuse korraldamisel. Noortel on suur huvi väljakutsete (challenge), veebinaride, töötubade, loengute ja tervise teemaga seotud müütide murdmise osas, samuti tõstatusid tervisliku eluviisiga seotud küsimused ja teemad, mida aidatakse üheskoos koostööpartneritega noortel mõtestada.

Koostööd tehakse noortevaldkonna siduspartneritega ning teiste valdkondade esindajatega. Sündmuste korraldamise osas peeti  läbirääkimisi Peaasjade, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Koolispordi Liidu ning SCULT Spordivabatahtlike Liikumisega, kes kõik soovivad anda oma tegevuste kaudu panuse nädala sündmuse korraldamisel silmas pidades tervise fookust. Samuti lööb nädala sündmuste korraldamisel kaasa Eesti Töötukassa ning noortevaldkonna katuseorganisatsioonid: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit, SA Archimedese Noorteagentuur ning Eesti Noorsootöötajate Kogu.

Eelmisel aastal toimus nädala „Noori inspireerides“ raames 260 sündmust ning kokku osales tegevustes 18 735 noort. Noorsootöö nädala ametlik kanal on noorteinfoportaal Teeviit.

2019. aastal toimuvaid noorsootöö nädala tegevusi rahastatakse riikliku noorteinfo süsteemi toetamise eelarvest ning  Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames


Teksti suurus