fbpx

Seminar #NoorteHeaks, Tallinn

Toimumisaeg

20.03.19 - 21.03.19

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub noortevaldkonna eksperte seminaridele, kus vaatleme noortevaldkonna hetkeseisu, jagame häid praktikaid ja võimalusi valdkonna arendamiseks. Seminar #NoorteHeaks toimub 20.-21. märtsil Tallinnas (Park Inn By Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4).

PÄEVAKAVA:

Kolmapäev, 20. märts

10:00-10:30 Saabumine ja registreerimine
10:30 Tervitussõnad
Millised suunad iseloomustavad noortevaldkonna arenguid aastal 2019 ja tulevikus?
11:00-12:00 Noorsootöötaja kutse taotlemine
ENTK peaekspert Eilika Mätas räägib noorsootöötaja osakutse taotlemisest. Tallinna Ülikooli Noorsootöö 3. kursuse tudeng Kertu Vahtra räägib taotlemisest läbi praktiliste näidete.
12:00-13:00 LÕUNA
13:00-14:30 Osalus ja ettevõtlikkus
Riin Luks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest räägib noorte omaalgatuste elluviimise toetamisest „Nopi Üles“, selle uuendustest ja edulugudest. Mirjam Kodi SA Archimedes noorteagentuurist avab solidaarsusprojektide tausta ja tutvustab teisi Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalusi. Mait Allas ja Roger Tibar Eesti Noorteühenduste Liidust tutvustavad osalusfondi võimalusi ja räägivad osalusprogrammist kohalike omavalitsuste suunal. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust Erkki Kubber tutvustab ettevõtlikkusprogrammi Changemakers Academy.
14:30-15:30 Huvihariduse ja -tegevuse riigipoolne täiendav toetus
ENTK peaekspert Merle Maimjärv-Mirka kõneleb noorte vajadustega arvestamisest, huvihariduse ja –tegevuse teenusepakkujatest ning digilahendusest, kui arenevast keskkonnast noorsootöö planeerimiseks ja analüüsimiseks. Roger Tibar Eesti Noorteühenduste Liidust annab tagasivaate osaluskogude noorte kaasamisest huvihariduse ja –tegevuse kavade koostamisel. Samuti jagavad ideid noorte kaasamiseks ja teavitamiseks loodud võimalustest. Toila valla abivallavanem Kerda Eiert räägib noorte võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse soodustamisest olukorras, kus noored kasutavad ka mitmeid naaberomavalitsuse võimalusi.
15:30-16:00 SIRUTUSPAUS
16:00-17:00 Innovatsioon noorsootöös
ENTK peaekspert Marden Muuk räägib omavalitsuste rollist ja koostööst uuenduste väljatöötamisel ja elluviimisel. Vaatame, mis on innovatsiooniprojektide fookuses ja milliste tulemusteni soovitakse nendega jõuda. Innovatsioonist erivajadustega noorte kaasamisel noorsootöösse räägib Tartu koostöögrupi esindaja ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Piret Talur.
17:00-17:30 Malevasuvi
ENTK peaekspert Toni Käsper kõneleb malevate 2019. aasta plaanidest ja uuendustest. Koolituse MTÜ-st Katrin Uutsalu räägib teemal „Malevaareng koostöös KOV-idega. Pärnumaa muusikarühm.“
17:30-18:30 Eesti Noorsootöötajate Kogu annab aimu noorsootöötaja ametit tutvustavast töötoast, kus kruvib põnevust VR prillide ja liitreaalse õpimängu kasutamine.
18:30 Päeva kokkuvõte
19:00 ÕHTUSÖÖK ja ENTK20 tähistamine

Neljapäev, 21.märts

9:30-10:00 Saabumine ja registreerimine
10:00-11:00 Noorteinfo arendamine ja noorteinfoportaal Teeviit
ENTK peaeksperdid Kadri Koort ja Eveli Jõesaar räägivad noorteinfost, mis aitab noortel teha olulisi valikuid ja teadlikke otsuseid oma elu paremaks korraldamiseks. Samuti noorteinfoportaalist Teeviit, rahvusvahelise noortepäeva ja noorsootöö nädala tegevustest ja võimalustest noorte informeerituse ja osaluse toetamisel.
Rahvusvahelist infovõrgustikku Eurodesk tutvustab Regina Rähn SA Archimedes noorteagentuurist
NEET tugiteenus ja mobiilne noorsootöö. NEET noorte toetamise võimalustest räägib Noorte Tugila spetsialist Triin Mäger ning jagab oma kogemusi ja noorte edulugusid. Tallinna Spordi- ja noorsooameti peaspetsialist Kristjan Kruus räägib NEET noorte toetamise tänasest ja homsest päevast Tallinnas. Tallinna mobiilsete noorsootöötajate meeskonna juht Aleksei Jefimov avab mobiilse noorsootöö, kui kompleksse teenuse ülesehituse ning jagab selle tänuväärse töö muresid ja rõõme.
11:00-11:15 SIRUTUSPAUS
11:15–12:15 Arengutest avatud noorsootöös
Annely Reile Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest räägib avatud noorsootööst, selle olulisusest ja rollist kohaliku tasandi noorsootöös arendamisel.
12:15-13:15 Mitteformaalne õpe kui toetav partner formaalharidusele
ENTK peaekspert Agne Adler räägib aja väärtustamisest noore arengu toetamisel ning kas ja kuidas on võimalik mitteformaalse ja formaalse õppe ühine planeerimine. Toome häid näiteid praktikast. Egle Kõva Haanja Noortekeskusest ja Triinu Grossman Nuti-Võlur MTÜ-st kõnelevad sellest, kuidas projektiga „Haanja noortekeskuse Mobiilne innovastioonistuudio“ õnnestus noorsootöös õpitu arvestamine formaalhariduses. Eesti Õpilasesinduse Liit räägib noore vaatest mitteformaalse- ja formaalse õppimise lõimimisel.
13:15-13:30 Lõpusõnad innustamiseks
13:30 LÕUNA

*Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

 

Registreerimine on lõppenud.


Teksti suurus