Teadushuviringi läbiviimise metoodika koolitusprogramm “Kuidas käivitada ja juhendada LTT-huviringi – mõttest teostuseni”

Toimumisaeg

19.10.18 - 14.12.18

Laste ja noorte teadushuvi kasvatamine on meile kõigile tähtis – nii on garanteeritud teadlaste järelkasv, tehnoloogia, loodus- ja täppisteaduste teadmised toetavad noorsoo igapäevast toimetulekut ning lisaks kasulikkusele on LTT lihtsalt fun!

Kauaoodatud LTT-huviringi juhendamise koolitused sel sügisel ?

Oktoobris algab teadushuviringi läbiviimise metoodika koolitusprogramm“Kuidas käivitada ja juhendada LTT-huviringi – mõttest teostuseni”.

Koolituse käigus saad teada:

  • Mida tähendab huviharidus?
  • Kust saada raha ja leida oma huviringi osalejaid?
  • Millega noori köita ja kuidas nendega ringis hakkama saada?
  • Mis asi on teaduspõhisus ja uurimuslik õpe?
  • Kuidas oma tunde kavandada?

Lisaks tehakse sissejuhatus loodusteadusi ja tehnoloogiat lõimivasse õppetegevusse ning STEAM-õppesse. Osalemine on tasuta (sh majutus vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitusprogramm on eeskätt neile, kes on

  • LTT mõne valdkonna fännid ja sooviksid alustada noortele huviringi tegemist, kuid ei tea, kust alustada või vajavad julgustust;
  • juba alustanud ringijuhendajad, kes tahaksid oma teadmisi täiendada ja uusi mõtteid saada.

Koolitusprogramm on jaotatud kolmeks mooduliks: I moodul 19.-20.10 Tartus, II moodul 15.-16.11 Pärnus; III moodul 14.12 Tartus. Moodulite vahele jääb iseseisev huvitunni vaatlus ning kodutöö.

Lisainfo ja registreerumine HITSA täienduskoolituste infosüsteemis hiljemalt 7. oktoobriks!

Kui tahetakse end täiendada kitsamalt mõne LTT valdkonna huviringi teemal, siis tasub uurida ühepäevaste koolituste kohta sarjas “Loodus, teadus ja tehnoloogia huviringis”, mida korraldab Teadushuvihariduse Liit koostöös Tartu loodusmajaga. Täpsem info SIIN.

NB! Kahe koolitusprogrammi kuupäevad ei kattu.


Teksti suurus