fbpx

Edgar Schlümmer: “Suur aitäh ning kohtumiseni!”

Juuli viimasel päeval lakkab senine noortevaldkonna toe- ja kompetentsikeskus Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) eraldiseisvana olemast. Kuigi juriidiliselt on ENTK koos eelkäijatega üle 60-aastase ajalooga, tegutses see alles viimasel kahekümnel aastal sihikindlalt just valdkonna arendamise eesmärgil, olles toeks nii noorsootöö kui teiste valdkonna seaduste ning noortevaldkonna arengukavade eesmärkide saavutamisel. ENTK kujunemine tugevaks, kompetentseks, partneritele avatuks ja usaldavaks rakendusasutuseks on aidanud kaasa sellele, et Eesti noortevaldkond on maailmas arvestatud ning maailma tipus.

Positiivne on, et alates 1. augustist jätkuvad kõik senised funktsioonid ning enamus tublisid ENTK töömesilasi ja teie koostööpartnereid liiguvad Haridus- ja Noorteametisse üle ehk hea koostöö jätkub. Ühendameti moodustamise protsessis osaledes uskusime ja usume siiani, et saame koostööd haridusega veelgi suurendada ning haridusvaldkonda oma ekspertiisi – noore paremat tundumist ja kaasamist, aga ka palju muud olulist – sisse tuua. Samuti saame üheskoos õppida ning kasutada parimaid, seni vaid haridusele avatud lahendusi, noorsootöös. Kõige olulisem on aga see, et loodetavasti õnnestub tekitada ka täiendavat lisandväärtust kahe tugeva ning professionaalse valdkonna koostööst ja kogemustest.

Koos ENTKga lõppevad 31. juulil ka minu direktori ning valdkonna juhi kohused. Need 13 aastat ENTK eesotsas olid põnevad, väljakutsuvad, täis koostööd ning uusi algatusi lisaks haridusele, sotsiaal, tööturu, lastekaitse, siseturvalisuse, kuriteoennetuse ja paljude muude valdkondadega. Oli eeskujulike avaliku halduse moderniseerimise ettevõtmisi ja ohtralt sisu arendamist. Olulisim aga, et nende aastate jooksul oli mul õnne puutuda kõigi teiega kokku, kes töötate noorte heaks huvikoolis, noortekeskuses, noorteühingus, malevas ja laagris, kohalikus omavalitsuses, ministeeriumites ja ametites ning muudes põnevates ettevõtmistes. Meie noored ja noorte heaks tegutsejad on ägedad ning väärivad parimat.

Siiras tänu teile ning jõudu ja jaksu. Ikka noorte heaks!

Edgar Schlümmer

ENTK direktor

Teksti suurus