fbpx

Suve lõpus alustas „Teeviit tulevikku“ podcast’ide sari noortele

Sel suvel sai alguse Teeviit tulevikku noorte podcast’ide sari, mis kajastab neile olulisi ja põnevaid teemasid. Igas saates on külalistena teemaekspert ning noored.  

Nii nagu noorsootöös tuleb noorsootöötajal olla kursis noorte seas levinud trendidega, tuleb ka noorteinfotöös noorteni jõudmiseks valida uuenduslikud vahendid ja meetodid, arvestades sealjuures ka piirkonna vajaduste ja huvidega. Noorteinfo ei pea sugugi olema tekst kodulehel – infot tuleb luua noortega koos, noortele sobival viisil ja atraktiivselt! Podcast’id on hea viis jõuda nooreni temale sobival ajal – saadet saab kuulata reisides, kodus olles, trenni tehes või mõnel muul vabal hetkel.  

Podcast’ide saated on välja töötatud koostöös teema ekspertide ja noortega, mille tulemusena pakutakse noortele kvaliteetset, noorte huvidele ja vajadustele kohast informatsiooni uuenduslikul viisil. Ühtekokku on sarjas seitse saadet erinevatel teemadel: suhted ja turvalisus, rahvusvahelised võimalused, ettevõtlikkus, noorte osalus ja ka noorte tervis – nii vaimne, sotsiaalne kui ka füüsiline.  

Podcast’ide väljatöötamisel on olulisel kohal olnud noorte kaasatus, mistõttu on antud meetodi puhul olnud noored kaasatud algusest peale, alates saateformaadi välja töötamisest kuni selleni, et noored ise osalevad külalistena saates, pakkudes seeläbi võimalust tuua sisse noorte küsimusi ja mõtteid teemade osas. Samuti on podcast’i nimetuse ning logo puhul noortega konsulteeritud.   

Teeviida vabatahtlik Maris: „Podcast’id kui noorteinfo edastamise viis on hea, kuna noortel on tihti vähe aega, siis podcast‘e saab ka kuulata teiste tegevuse vahel. Samuti on need väga informatiivsed, kuid annavad ka noortele edasi palju teadmisi läbi kogemuslugude. Kuna üheks külaliseks on noor, siis suudab kuulaja ennast ka rohkem samastada. Podcast’ide teemade valik on väga lai, mistõttu leiab iga noor endale sobiliku teema. Iga saate lõpus on ka noorte esitatud küsimused, siis saab noor sekkuda saate toimumisesse ning on ise rohkem huvitatud ka selle kuulamisest.“ 

Püsi podcast’ide lainel ja leia saated siit: 

Artikli on koostanud noorteinfoportaal Teeviit, www.teeviit.ee.  

Noorteinfoportaal Teeviit „Teeviit tulevikku“ podcaste rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames. 

Teksti suurus