fbpx

Tallinnas toimunud seminar võttis tähelepanu alla noorte ettevõtlikkuse

19. juunil kohtusid SEB innovatsioonikeskuses noorte ettevõtlikkuse edendamisest huvitatud osapooled, kellele anti seminari käigus ülevaade ettevõtlusõppe programmist Edu ja Tegu ning tutvustati noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamise tööriistakasti. Lisaks said kõik osavõtjad genereerida ajurünnaku käigus uusi ideid, mille kaudu veelgi paremini ettevõtlusõppesse panustada.

Ettevõtlusõppe programmist Edu ja Tegu andsid seminaril ülevaate Juta Jaani Tartu Ülikoolist ja Kristi Ploom Haridus- ja Teadusministeeriumist. Programm, mille eesmärk on suurendada ettevõtlusõpet ja  rakendada ettevõtlikkust arendavat õpikäsitust, toetab esinejate sõnul noorte ettevõtliku hoiaku kujunemist, ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist ning suurendab noorte konkurentsivõimet tööturul.

Senise töö käigus on loodud ettevõtluspädevuse mudel ja sellele toetuvad ettevõtlusõppe moodulid, mida rakendavad nii üldharidus-, kutse- kui ka kõrgkoolid. Erinevate programmide läbiviimise kõrval on tehtud ka täiendkoolitusi ettevõtlusõpet läbiviivatele spetsialistidele. Tulemusena osalevad möödunud aasta lõpu seisuga 296 õppeasutust ehk 49 protsenti Eesti koolidest ettevõtlusõppe programmis, et võtta kasutusele uus moodul. Täiendavalt on aga koolidel võimalik ka ise Innove kaudu taotleda toetust enda kavandatud projektidele, mis aitaksid muuta ettevõtlusõpet mitmekülgsemaks.

Seminar jätkus ajurünnakuga, kus osavõtjatel tuli genereerida mõttekaardile ideid sellest, kuidas saavad erinevad noorteorganisatsioonid ettevõtlusõppesse panustada ning mõelda läbi, milliste partneritega oleks vaja nende ideede teostamiseks koostööd teha. Välja käidud ideede hulgas oli näiteks noorte kaasamine ettevõtete innovatsioonipäevadele, ettevõtluse teema tutvustamine eelkooliealistele lastele ja enesehindamise äpp, mille kaudu saaksid noored tagasisidet enda arendamist vajavatest oskustest ja näpunäiteid, kuidas neid oskusi arendada.

Seminari teises pooles tutvustas Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse esimees Jaan Aps paari tööriista, mille abil saab suunata noori märkama enda ja teistega seotud vajadusi, seada eesmärke muutuste esile kutsumiseks ja mõelda, kuidas seatud eesmärke sotsiaalse ettevõtluse kaudu ellu viia. Tööriistadele nimedega „muutuse teooria“ ja „sotsiaalse ettevõtte ärimudeli lõuend“ koguti ka osalejate tagasisidet, et neid noorte jaoks veelgi atraktiivsemaks muuta. Jaan Aps kutsus osalejaid üles Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga ühendust võtma ja koostöös kasutama sotsiaalse ettevõtluse teemat ka enda tegevustes kui ühte noorte ettevõtlikkuse suurendamise head vahendit.

Seminarile eelnevalt sündis eelmise aasta lõpuks Eesti Noorsootöö Keskuse ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku eestvedamisel noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamise strateegia, mille eesmärgiks on tõhustada ja mitmekesistada noorte ettevõtlusharidust sotsiaalse ettevõtluse teema kaudu. Strateegia elluviimiseks toimus märtsis osapoolte esimene kohtumine, kus järgmise praktilise sammuna lepiti kokku veebipõhise kalendri koostamine, et koondada kõiki üle Eesti toimuvaid sündmuseid, mille kaudu saaksid noored sotsiaalse ettevõtluse teemal teadmisi ja kogemusi omandada. Samuti saavad kalendri abil näha osapooled üksteise kaasamise võimalusi.

Lisainfo veebilehtedelt:

Teksti suurus