fbpx

Tallinnas algas koolitus „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“

30. jaanuaril algas Tallinnas 6-kuuline noortega töötavatele spetsialistidele suunatud koolitusprogramm „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“, mis keskendub noorteinfoteenuse ja -võrgustikutöö arendamisele. Koolituse lõpptulemusena on soov luua üle-eestiline nooreinfo ekspertide võrgustik, kelle toel ja eestvedamisel edendada kohalikul tasandil noorteinfo teenuseid.

Koolitusel osaleb kokku 25 spetsialisti, neist 4 Soomest ja 21 Eestist, ning osalejad katavad üle-eestiliselt rohkem kui pool maakondadest ning esindavad 17 erinevat kohalikku omavalitsust. Koolituse raames pööratakse tähelepanu ka Soome ja Eesti osalejate noorsootöö ning noorteinfotöö kogemuste ja parimate praktikate jagamisele ning ühistele aruteludele muutuste ja muudatuste ellu kutsumiseks seoses noorteinfoga.

Koolituse üheks eesmärgiks on muutuste loomine kohalikul tasandil seoses noorteinfo teenuse arendamise ja  kvaliteediga ning struktureeritum võrgustikutöö, mis aitaks osapoolte koostöös viia noorteni neile suunatud ja vajaliku info. Koolitusele registreerunud analüüsisid ja põhjendasid osalemise soovi ning oma piirkonna noorteinfoteenuse arenguvajadusi ja väljakutseid, luues tugeva ja mõtestatud osaluse kogu koolitusprotsessi jooksul.

Mariliis Maremäe Tartu Noorsootöö Keskusest sõnas, et ootused koolitusele on kõrged, sest panustades koolitusele palju aega, eeldab ta ka väga konkreetseid tulemusi ning mõju. “Võimalusi näen kindlasti Tartu linna noorteinfo ja noorsootöö arendamiseks ehk saadud teadmiste panustamist sellesse. Lisaks olen valmis panustama võrgustikutöösse ning saan kasutada kontakte ka rahvusvahelisel tasandil, millega on võimalik võrgustikku arendada. Eelkõige ootan Eestis valdkonna ja võrgustiku arengut ning siis rahvusvahelisele tasandile liikumist,“ märkis ta.

Samuti on koolitusel osalejate seas neid noortega töötavaid spetsialiste, kes kuuluvad kohalike omavalitsuste koostöögruppide III etappi ning kes arendavad uuenduslikke lahendusi noorsootöö korraldamiseks kohalikul tasandil ja mis on konkreetselt seotud noorteinfo lahendustega. Nii on näiteks Hiiumaalt koolitusel osalemas Kaie Pranno, kes kuulub Hiiu valla esindajana Harju-, Hiiu- ja Saaremaa koostöögruppi ning üheskoos arendatakse DigiMono ja noorteinfoäppi N@pp. Kaie tõi koolitusele kandideerides välja, et tema peamine ootus on noorteinfoteenuse kvaliteedi parandamine Eestis ja tugev võrgustikutöö, mis aitab seda saavutada.

Koolituse raames saab iga osaleja välja arendada või edasi arendada olemasolevat noorteinfo ja võrgustikutööga seotud projekti ning omandab ERYICA noorteinfo koolitaja tunnistuse, mis võimaldab tegutseda noorteinfo koolitajana nii Eestis kui ka välismaal. I moodul leiab aset Tallinnas 30.01–01.02.2019.

Koolituse „Noorteinfo arendamine ja võrgustikutöö“ kutsus ellu Eesti Noorsootöö Keskus ning see põhineb Euroopa Noorte Info ja Nõustamise Agentuuri ehk ERYICA koolitusmoodulitel. Koolituse ettevalmistamise ja läbiviimisega on seotud eksperdid nii Eestist kui Soomest ning koostööd tehakse Wisecoach OÜ ja Koordinaattiga.

Teksti suurus