fbpx

Tartu huviharidus muutub veelgi kaasavamaks

8. aprillil saab Tartus avapaugu üle-Eestiline projekt “HUKK-AP e Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm”. Projektiga soovitakse luua paremaid võimalusi erivajadustega noortele oma huvide ja hobidega tegelemiseks. “Soovime, et sarnaselt üldhariduses leviva kaasava lähenemisega hakkaks sama põhimõte veelgi enam kehtima ka huvitegevuses ja –hariduses,” ütles Tartu abilinnapea Tiia Teppan. “Usume, et projekt aitab luua toimivaid lahendusi hariduslike erivajadustega noorte kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses.” Projekt “HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu programm” algab Tartus teisipäeval, 8. aprillil toimuva seminariga . Seminari ajakava 11.00        Tervituskohv ja tutvumine Tartu Loodusmajaga 12.00         Avasõnad abilinnapea Tiia Teppanilt 12.10         Projekti “HUKK-AP e Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm” taust ja tegevusväli – Helle Kanep, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo koolitustegevuse kvaliteedijuht-koordinaator 12.30         HUKK-AP Tartus – Kristel Altosaar, Tartu linnavalitsuse noorsooteenistuse juhataja 12.45         Huvitegevuse ja -hariduse olulisus töös hariduslike erivajadustega noortega – Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli direktor 13.15         Hariduslike erivajadustega noorte võimalused haridussüsteemis – Katrin Ohakas, Tartu linnavalitsuse haridusosakonna põhihariduse peaspetsialist 13.35         Sotsiaalvaldkonna võimalused toetada erivajadustega noorte osalemist huvitegevuses – Indrek Rohtla, Tartu linnavalitsuse eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistuse juhataja 13.55         Ühe pere lugu – Marju Vainikko 14.15         Sõnavõtud, kokkuvõte Seminar toimub Tartu Loodusmajas (Lille 10). Registreerimine 7. aprilli lõunani e-postiaadressil: Kristel.Altosaar@raad.tartu.ee. Lisainfo: Kristel Altosaar, Tartu LV noorsooteenistuse juhataja, tel 5300 1841 Projekt HUKK-AP e Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm. on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored” avatud taotlusvoorust “Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud”.  Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus ja programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Teksti suurus