fbpx

Tartu ja Norra ühisprojekt arendab kooli- ja kogukonnakultuuri

2009. aastal alanud koostöö Norraga jõudis tänavu projektini “Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis”, mis aitab parandada õppekeskkonda ning kooli ja kogukonna koostööd. Eesti Noorsootöö Keskuse rahastatav projekt kestab 2016. aastani. Norra-suunalise koostöö raames taotles Tartu linnavalitsus Euroopa Majanduspiirkonna finantstoetuste programmist “Riskilapsed ja -noored” toetust projektile “Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis” (TULUKE). Praeguseks on Eesti Noorsootöö Keskus projekti rahastamise heaks kiitnud. Kaheaastase projekti kogueelarve on 800 017 eurot, sellest moodustavad 680 014 eurot toetus ja 120 003 eurot omafinantseering, millest omakorda katab 105 000 eurot Tartu linn ja ülejäänud osa projekti partnerid. Projekti tegevused on jaotatud kolme allprojekti. 1) “Uus lähenemine – uus koolikultuur” toob Eestisse Norras väljatöötatud tõenduspõhise mudeli (nn LP-mudel: “Learning environment and Pedagogical analysi”), mis võimaldab arendada õppekeskkonda koolides pedagoogilise analüüsi abil. Allprojekti Norra-poolne partner on Hedmarki Ülikooli Kolledþ. Esimesteks pilootkoolideks on Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Hansa Kool ja Tartu Kivilinna Kool. 2015. aastal otsitakse avaliku konkursi korras 8 kooli ja 2 lasteaeda, kes hakkavad LP-mudelit piloteerima teises etapis ja keda juhendavad juba Eesti eksperdid, keda on eelnevalt koolitatud LP-mudeli konsultandiks. Samuti levitatakse selle allprojekti raames sekkumisprogrammide alast teadmist (ART, VERGE, motiveeriv intervjueerimine). Selles osalevad partneritena Kaagvere Erikool, Tapa Erikool, Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool, Osaühing Corrigo, Tallinna Laste Turvakeskus ja Tartu Herbert Masingu Kool, Norrast Verge Opp¿ring AS. 2) “Uus lähenemine – uus klassikultuur” loob ühes või kahes Tartu põhikoolis avatud õpperuumi, ühtlasi koolitatakse õpetajaid avatud õpperuumis õpetama. 3) Allprojekti “Uus lähenemine – uus kogukonnakultuur” raames otsitakse ja rakendatakse koostöös kogukonnaseltsidega võimalusi vanemate paremaks kaasamiseks kooli tegevusse. Selles osalevad partneritena Karlova Selts ja Supilinna Selts. Projekti esimese tegevusena tutvustati Norra partneri ja pilootkoolide kohtumisel 18. juunil LP-mudelit ja pedagoogide rolli selle rakendamisel. Üritusel osales ca 180 töötajat kolmest koolist, pedagoogid jagati 7-8 liikmelistesse LP-rühmadesse ja määrati LP-rühmade juhid. 9.-16. augustil toimub LP-mudeli konsultantide, LP-rühma juhtide ja projekti juhtrühma õppekäik Norra Kuningriiki Hamarisse, kus asub Hedmarki University College. Sellega algab LP-mudeli konsultantide ja LP-rühmade juhtide koolitustsükkel, mis jätkub 21.-22. augustil Tartus ja läheb edasi terve järgmise õppeaasta jooksul. Õppereisil osaleb 35 inimest Tartu koolidest ja lasteaedadest, samuti Hariduse Tugiteenuste Keskuse, Tartu Ülikooli, Tartu linnavalitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Norras peetakse ka läbirääkimisi partnerlusleppe sõlmimiseks ja edasise koostöö korraldamiseks. Projekti TULUKE partnerid on Hedmarki Ülikooli Kolledþ (Norra), Verge Opp¿ring AS (Norra), Kaagvere Erikool, Tapa Erikool, Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool, Osaühing Corrigo, Tallinna Laste Turvakeskus, Karlova selts, Supilinna Selts ja Sihtasutus Kultuurileht (Õpetajate Leht). Projekti koordinaator on Riho Raave, projektijuht Kairit Peekman. TULUKEse lõpptähtaeg on 30.04.2016. Allikas: Tartu Linnavalitsuse pressiteade  

Teksti suurus