fbpx

Teeviida vabatahtlikud soovivad Teeviida portaalile hoogu juurde anda

Teeviida vabatahtlikud kogunesid 22. septembril motivatsioonisündmusele „Ideest tegudeni“. Sündmuse eesmärk oli motiveerida ja tunnustada vabatahtlikke, teisalt vaadata ka noorteinfoportaali tulevikku. Lisaks arutleti vabatahtlikegakuidas ja millises suunas arendada koos noortega noorteinfoportaali Teeviit.  

Noorteinfoportaal Teeviit pakub noortele kvaliteetset, arusaadavat ja asjakohast infot kuue teema lõikes: õppimine, töö ja karjäär, noorsootöö võimalused, suhted ja turvalisus, tervis ja ühiskond. Samuti leiavad noored portaalist infot sündmuste ja pakkumiste kohta, aktiivselt toimetatakse ka sotsiaalmeedias. Igakuiselt on portaalil erinev teemafookus, näiteks oktoobris keskendutakse vaimsele tervisele, novembris noorsootöö võimalustele ning detsembris keskkonna temaatikale. Noortel ja vabatahtlikel on võimalus portaali arendamises kaasa rääkida konsultatsioonide ja ideetubade kaudu ning seega olla kaasatud noorteinfoportaali kujundamisel. 

Kohtumisel väljendasid vabatahtlikud, et noorte senised kaasamise võtted portaaliga seotud tegevustesse on  olulised ja noored on need, kes saavad oma panusega noorteinfoportaalile hoogu juurde anda. Vabatahtlikud peavad noorteinfoportaali juures vabatahtlikuks olemist suurepäraseks võimaluseks ning sooviksid, et Teeviida vabatahtlike ridades oleks veel rohkem noori, sest noored ise ja nende panus on parim reklaam teistele noortele.  

Üritusel osales ka Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar, kes rääkis vabatahtlikele iseenda motiveerimisest ning vabatahtliku töö olulisusest.  

Sel kevadel kutsus noorteinfoportaal Teeviit noori üles hakkama portaali vabatahtlikuks. Tänaseks on aktiivseid vabatahtlike ligi 50. Noored on kaasa löönud erinevatel festivalidel ja messidel Teeviida portaali tutvustamiseks ning igapäevaselt aitavad nad sisu luua nii veebiportaali kui ka sotsiaalmeediasse.  

Noorteinfoportaal Teeviit tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“  raames. 

Teksti suurus