fbpx

Teeviit võtab igal kuul fookusesse ühe noortele olulise teema

Teeviit võtab igal kuul fookusesse ühe teema, mille raames avaldatakse erinevaid artikleid, kogemus- ja persoonilugusid. Koos noorte ja  partneritega on paika saanud Teeviit 2020 aasta teemakuud, mille hulgas on palju noortele vägagi südamelähedasi ning enim huvi pakkuvaid teemasid nagu stressivaba õppimine, vaimne tervis, eesmärkide seadmine, suhted ja rahaplaneerimine.

Uuendusena pakkusid Teeviit vabatahtlikud välja igale kuule alapealkirja, nii sai näiteks  veebruarikuu osaluse teemakuu alapealkirjaks „Iga noor on väärtus“ ning märtsikuu digielu ja meediapädevuse teemakuu „Minu mänguväljak on internet“.

Portaali sisu loomisel on oluline roll just Teeviit vabatahtlike sisuloome tiimil, kes pakuvad omalt poolt välja sisu ja fookuse, leiavad lugude kirjutajad, kuid kirjutavad lugusid sageli ka ise. Täiendavalt avaldatakse Teeviit portaalis ka noortele suunatuid projektide pakkumisi ja sündmuste infot.

Teeviit teemakuud annavad võimaluse ka noorsootöötajale paremini planeerida oma tegevusi ning kasutada portaalis jagatud infot tööriistana.

Noorteinfoportaali Teeviit aasta läbiv teema on noorte ettevõtlikkus ehk ettevõtlikku suhtumise kujundamine läbi erinevate tegevuste noorsootöös. Ettevõtliku suhtumise aluseks on ümbritseva elu ja inimeste märkamine, hoolimine ning soov ja valmidus panustada ühiskonna positiivsesse arengusse.

Tutvu lähemalt teemakuudega siin.

Teeviit Instagramis ja Facebookis

Teeviit teemakuud

Teksti suurus