fbpx

Laste ja noorte valdkondadeülese tugisüsteemi väljaarendamise lähtealused

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on valminud dokument „Laste ja noorte valdkondadeülese tugisüsteemi väljaarendamise lähtealused“, mis kirjeldab laste heaoluga seotult erinevate valdkondade (haridus, lastehoolekanne, õiguskaitse, vaimne tervis jt) ülese tugisüsteemi kujundamise peamisi ülesandeid ning esitab ettepanekud olulisemate eesmärkide ja prioriteetsete tegevussuundade kohta ühtlasema tegutsemise ja sujuvama koostöö tagamiseks. Tugisüsteemi lähtealuste loomiseks moodustati ministeeriumidevaheline töörühm, kuhu kuulusid Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad. Kontseptsiooni loomisel pakkus konsultatsiooni projekti doonorpartner Põhja-Norra laste, noorukite ja perede regionaalkontor.   Tugisüsteemi lähtealuste tervikdokument Tugisüsteemi lähtealuste lühikokkuvõte Tugisüsteemi lähtealuste tervikdokument inglise keeles (The Concept For Improving the Support System for Children and Youth at Risk) Tugisüsteemi lähtealuste lühikokkuvõte inglise keeles (The Concept For Improving the Support System for Children and Youth at Risk – Summary)


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 194

Teksti suurus