fbpx

Programm tõsiste käitumisprobleemidega noortele

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ raames on Justiitsministeeriumi eestvedamisel kavas rakendada tõenduspõhist sekkumisprogrammi tõsiste käitumisprobleemidega lastele ja noortele. EMP „Riskilapsed ja noored“ programmi eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine, alaealiste kuritegevuse vähendamine ning laste ja noorte probleemse käitumise põhjustega tegelemine. Pikemaajaliseks eesmärgiks on vähendada kinnistesse asutustesse ehk vanglasse ja erikooli sattuvate laste arvu. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE viis justiitsministeeriumi tellimusel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada, milline käitumisprobleemidega lastele mõeldud tõenduspõhine programm vastab Eesti vajadustele kõige paremini. Uuring on kättesaadav lehe allosas. Uuringutulemustele tuginedes valiti Eestis rakendamiseks Multi Dimensional Family Therapy (MDFT), kuna selle programmi puhul on hiljem võimalus saada terapeutide koolitusõigus Eestisse, selle rakendamine on pikemaajaliselt teistest pakutud programmidest soodsam ja see on ka paindlikum, võimaldades näiteks osalise tööajaga töötamist. MDFT on perekonnapõhine sekkumise süsteem, mis on mõeldud noorukitele, kes tarbivad psühhoaktiivseid aineid, hälbiva käitumise ja sellega seonduvate käitumuslike ja emotsionaalsete probleemide kohtlemiseks. Noorukil aidatakse:

  • Arendada iseseisvat toimetulekut ja emotsioonide reguleerimist;
  • Parandada probleemilahendamise oskusi;
  • Parandada sotsiaalset kompetentsust;
  • Leida alternatiive sõltuvusainete tarvitamisele ning hälbivale käitumisele.

Vanemate puhul on fookus:

  • Vanemliku meeskonnatöö täiustamisel ja
  •   Vanemliku praktika parandamisel.

MDFT rakendusasutuseks on Sotsiaalkindlustusamet. Esimeste terapeutide koolitamine algas 2015. aasta jaanuaris Tõsiste käitumisprobleemidega lastele ja nende peredele suunatud tõenduspõhiste programmide võrdlev uuring Alates 2015. aasta veebruarist ilmub kuni kaks korda kuus mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) infokiri, mis annab ülevaate MDFTst, MDFT meeskonna tegemistest ning tulevikuplaanidest.

MDFT-d tutvustav voldik eesti keeles MDFT-d tutvustav voldik vene keeles


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 406

Teksti suurus