fbpx

Euroopa Majanduspiirkonna toetused

EMP toetuste programmid

10. juunil 2011 allkirjastati Eesti Vabariigi ja Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi vaheline Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum, mille kohaselt Eesti saab toetusena Islandilt, Liechtensteinilt ja Norralt kokku 21 275 000 eurot.

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste üldeesmärgid on:

  • vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas
  • tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel

Valdkondlik jaotus:

  • integreeritud sise- ja mereveekogude korraldus 6 900 000 eurot;
  • valitsusväliste organisatsioonide fond 2 300 000 eurot;
  • riskilapsed ja -noored 6 505 000 eurot;
  • kultuuripärandi säilitamine ja taastamine 4 510 000 eurot;
  • stipendiumifond 600 000 eurot.

Kõikide EMP ja Norra toetuste programmidega saab tutvuda Rahandusministeeriumi koduleheküljel.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 188

Teksti suurus