fbpx

Kahepoolsed suhted

Taotlusvoor on suletud! Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusedpanustavad kontaktide ja koostöö tugevdamist Islandi, Liechtensteini ja Norra ning 15 abisaajariigi, sh Eesti, vahel. Laialdaselt soodustatakse doonor- ja abisaajariikide avaliku- ja erasektori asutuste, vabaühenduste ja teadusasutuste kahepoolset koostööd. Et sellist koostööd edendada, on siseriiklikul tasandil selleks ette nähtud 243 000 eurot ja igal EMP ja Norra toetuste programmil on selleks eraldatud vähemalt 1,5% programmi toetusest. Programmitasandi kahepoolsete suhete fondide kasutamist korraldab programmioperaator. Lisaks on enamikel programmidel on olemas doonori(te)poolne programmipartner, kes aitab kaasa projekti tasandil partnerite leidmisele. Programmi „Riskilapsed ja –noored“ programmipartneriks on Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit. Kahepoolsete suhete fond jaguneb kahe suuna vahel, millest:

  • 18 948 eurot eraldatakse selleks, et korraldada kontaktseminare, mille eesmärgiks on soodustada potentsiaalsete projektide elluviijate ning  doonorpartnerite koostööd.[1]
  • 95 846 eurot avatakse taotlemiseks rahastuse saanud projektide elluviijatele, et luua võrgustikke ning vahetada kogemusi doonorpartneritega[2].

Kahepoolsete suhete fondist saavad toetus taotleda organisatsioonid, kes viivad ellu projekte järgmiste taotlusvoorude raames:

  • Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis
  • Noorte ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja –noori on paranenud
  • Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja korduvõigusrikkumiste ennetamine
  • Kogukondlikud kuriteoennetuslikud meetodid
  • Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele

Kahepoolsete suhete fondi teine alasuund on lisaks avatud taotlemiseks eelnevalt kindlaksmääratud projekti elluviijale. Tutvu toetust saanud projektidega SIIN.


[1] Kahepoolsete suhete fondi esimese alasuuna vahendid on kasutamiseks programmioperaatorile.
[2] Norra, Island Liechtenstein

Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 272

Teksti suurus