fbpx

Programmidevaheline koostöö

EMP toetuste programm “Riskilapsed ja -noored” teeb tihedat koostööd järgmiste EMP ja Norra toetuste programmidega:

  • Rahvatervis – programmioperaator on Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond ja finants- ja varahalduse osakond. Põhirõhk on laste  vaimse tervise teenuste arendamisel ning valdkondadevahelise võrgustikutöö süsteemi edendamisel, mis oleks jätkusuutlik ka pärast programmi lõppemist.
  • Kodune ja sooline vägivald – programmioperaatoriks on Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakond ja finants- ja varahalduse osakond. Programmi eesmärgiks on soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse vähendamine Eestis.
  • Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal – programmioperaatoriks on Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakond ja finants- ja varahalduse osakond. Programmi eesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse ning töö-, pere- ja eraelu tasakaalu edendamine.
  • Vabaühenduste Fond – programmioperaatoriks on Avatud Eesti Fond. Programmi eesmärgiks on on panustada kodanikuühiskonna arengusse ning sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva arengu edendamisse.

Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 167

Teksti suurus