fbpx

Töötoad

1. Ennetustöö ja tõenduspõhised sekkumised laste ja perede valdkonnas

Töötoas tutvustati tõenduspõhiseid praktikaid ja programme, mida Norras kasutatakse laste ja peredega tehtavas töös. Anti ülevaade tõenduspõhise vanemlusprogrammi rakendamisest, senisest kogemusest ning tulemustest. Ühe teemana käsitleti töötoas veel kohaliku omavalitsuse toetamist töös laste ja noorte riskide ennetamisel, tuuakse hea praktika näiteid integreeritud lähenemisest teenuste osutamisel.

Ettekanne:

Töötoa arutelu saab järelvaadata videost:

2. Võimalused riskilaste ja -noorte toetamiseks mitteformaalse õppimise kaudu

Töötoas anti ülevaade, kuidas Norras tagatakse noorte osalus kohaliku omavalitsuse tasandi noorsootöös. Samuti tutvustati riskilastele ja -noortele suunatud teenuste ülesehitust ning nende põhimõtteid. Selgitati noorsootöö avatud taotlusvooru tingimusi.

Ettekanne:

Töötoa arutelu saab järelvaadata videost:

3. Kuriteoennetuse koostöövõrgustike ja projektide tegevus ning teenused kinnipidamisasutusest ja erikoolist vabanenud noorele

Töötoas arutleti väikeprojektide taotlustingimuste üle, samuti taotlejatevaheliste koostöövõimaluste ning uute teenuste maaletoomise ning kujundamise üle. Töötuba algas ettekannetega, millele järgnesid grupiarutelud kolmes valdkonnas: kuriteoennetus kogukonnas, jätkutugi erikooli ja vangla noortele ning sotsiaalprogrammid kinnistes asutustes. Töötuba võimaldas osalejatel luua uusi kontakte, testida ideid ning valmistuda varakult taotlusvoorude avamiseks.

Ettekanne:

4. Kaasava hariduskorralduse põhimõtete rakendamine, erivajadustega õpilaste toetamine ning koolide roll toimiva koostöövõrgustiku loomisel

Töötoas anti ülevaade kaasava hariduskorralduse arengust Eestis ja Norras. Tutvustati pedagoogiliste ja psühholoogiliste hindamisvahendite kasutamist hariduslike erivajadustega laste varajaseks märkamiseks ning anti ülevaade Eesti kogemusest riskilaste toetamisel koolis ning kaasava koolikultuuri arendamisel. Selgitati üldharidusvaldkonna taotlusvooru tingimusi.

Ettekanded:

Töötoa arutelu saab järelvaadata videost:

5. Tõenduspõhisus riskilaste ja -noorte valdkonnas

Töötoas käsitleti laste- ja noorteuuringute, praktilise töö ning valdkondliku poliitikakujundamise seoseid ja võimalusi süsteemseks koostööks riskilaste ja -noorte valdkonnas.

Ettekanded:

Töötoa arutelu saab järelvaadata videost:


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 504

Teksti suurus