fbpx

EMP toetuste programmi “Riskilapsed ja -noored” lõpukonverents

htm pilt

Rohkem kui 20 tuhat last ja noort osales kolme aasta jooksul huvitegevuses, huviringides, laagrites ja koolitustel, mis said neile kättesaadavaks tänu riskilaste ja -noorte programmile. Eestis on kokku üle 50 tuhande riskioludes elava noore, kelle toetamiseks loodud Euroopa majanduspiirkonna programmi „Riskilapsed ja -noored“ tegevused võeti kokku 8. juunil 2016 telemajas toimunud konverentsil. Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi rõhutas, et algatatud tegevused on osa riigi noorte- ja hariduspoliitikast ning lahendavad peamisi valukohti. „Me peame üles leidma ja kaasama iga noore, kel on risk jääda kõrvale haridusest ja huvitegevusest ning kaotada võimalus elus teistega sarnaselt hakkama saada. Esmajoones on see inimlik, aga see tasub kuhjaga ära ka ühiskonnale,“ ütles minister Ligi. „Programmi toel sai huvitegevusest osa tuhandeid riskinoori. See töö peab jätkuma ning me lisame sellele riikliku huvitegevuse toetuse 15 miljonit eurot juba järgnevatel aastatel.“ Programmiga panustas riik noortele võrdsete võimaluste ning vajalike teenuste ja tugivõrgustike loomisse ja arendamisse. Paranes ka kohalike omavalitsuste võimekus pakkuda noorsootöö tegevusi eriti keerulises olukorras olevatele noortele. Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer toonitas, et iga kaasatud ja võimaluse saanud noor on omaette edulugu, kelle üle rõõmu tunda. „Samas on oluline ka süsteemsete ja pikas perspektiivis toimivate lahenduste väljatöötamine,“ ütles Schlümmer. “Kõik projekte ellu viinud organisatsioonid tegid ära suure töö. Huviringid ja teised noorsootöö võimalused jõudsid sinna, kus neist selge puudus oli.“ Justiitsminister Urmas Reinsalu: “Noorus on parim aeg, mil saame alles kujunemisjärgus oleva nooruki suunata seaduskuulekat rada järgima. Noorte puhul on kõige olulisem ennetus, kuid ära ei tohi unustada ka neid, kes politsei huviorbiiti sattunud. Tänu programmile rakendab enam kui 60 omavalitsust uusi kuriteoennetuslikke meetmeid ning enam kui 300 noort said abi seaduskuuleka eluga jätkamiseks vanglast või erikoolist vabanemise järel. Palju on ära tehtud, kuid töö noortega peab jätkuma.“ Norra suursaadiku Dagfinn Sørli sõnul on olnud rõõm näha suurepärast koostööd Eesti ja Norra erinevate spetsialistide ja organisatsioonide vahel. “Nüüdseks saavutatud tulemused on muljetavaldavad ning meil on hea meel, et Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetused on aidanud kaasa nende oluliste tegevuste rahastamisele,” lisas suursaadik. Tulemused numbrites Numbrites väljendatuna võimaldas programm „Riskilapsed ja -noored” Eestisse tuua kaks tõenduspõhist programmi ja luua neli piirkondlikku lastekaitse tugiüksust. Kaasati 92 omavalitsust, saavutati 104 000 osaluskorda noorsootöös, korraldati 81 huviringi, 30 laagrit ja 60 grupipõhist tugitegevust ning huvitegevustes osales 3231 riskinoort. Lisaks osales noorteühenduste poolt pakutavates koolitusprogrammides 1276 riskis olevat noort, toetati 8 kogukondlikku kuriteoennetuslikku algatust, ligi 300 vanglast ja erikoolist vabanenud noorele pakuti jätkutoe teenuseid. Tegevustesse kaasati pered, õpetajad ja sõbrad Perede toetamiseks algatati tõenduspõhine vanemlusprogramm „Imelised aastad“, mis õpetab vanemaid lastega toime tulema hoolitseva, vägivallavaba ja tunnustava käitumisega. Pereteraapia programm MDFT on mõeldud uimasteid tarvitavate, koolist kõrvalehoidvate, õigusrikkumisi toimepannud või suhteprobleemidega noorte ja nende perede abistamiseks. Süüdlase otsimise asemel tegeletakse süsteemselt nii noore enda, tema vanemate, pere kui ka oluliste pereväliste inimeste ja asutustega, nagu kool, õpetajad, sõbrad. Eesti Noorteühenduste Liidu projekti “Ühised noored” käigus loodud seksuaalhariduslik koolitusprogramm “Seksuaalharidus kõigile” pälvis rahvusvahelisel meditsiinitudengite projektikonkursil 1,3 miljoni osaleja seas teise preemia. Sotsiaalse programmi “Murdepunkt” vastu tuntakse huvi Islandilt. Konverentsil osalejatele demonstreeriti sõbraliku lilla karu toel Lastekaitse Liidu projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” kaudu kümnetesse lasteaedadesse ja koolidesse jõudnud metoodikat. Näha sai ka laste ja noorte psüühiliste protsesside ja nende õppeedukusele avaldatava mõju hindamiseks loodud töövahendit, mis on esimene omalaadne Eestis. Konverentsi raames avati näitus, mille autoriks on Pärnu poiss Aleksander, kes sai just selle programmi abil oma annet huviringis arendama hakata. Päevakava ja lisainfo Ülevaade MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projektist „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste”. Tartu Linnavalitsuse projekti ” TULUKE” tutvustus   MTÜ Tähe Noorteklubi projekt „Noor pole probleem, vaid tugevus!“ tutvustus Taustainfo

  • Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi “Riskilapsed ja -noored” viivad ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus ja partner Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit.
  • Eesti noorte tulevikku investeeriti kokku 7,6 miljonit eurot.
  • Programmist lähemalt.

Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 211

Teksti suurus