fbpx

Rahvusvaheline konverents 2014


5. detsembril toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents, mille arutelu keskmes oli laste ja noorte heaolu mõjutavad tegurid. Konverentsil arutletati lapsi ja noori puudutavate riskitegurite ning erinevate ennetuslike teenuste ja süsteemide üle. Häid praktikaid tutvustasid valdkonna eksperdid Iirimaalt, Inglismaalt, Belgiast, Norrast ja Islandilt.Konverentsi oli võimalik jälgida ka otseülekandena Postimehe ja Delfi veebiväljaannetest ning Eesti Noorsootöö Keskuse koduleheküljelt. Eestis on palju lapsi ja noori, kelle elu mõjutavad erinevad riskitegurid. Noorte toetamiseks on vajalik, et spetsialistid oskaksid noori puudutavate erinevate riskidega arvestada ja neid õigeaegselt ennetada. Õiguskantsleri ja lasteombudsmani Indrek Tederi sõnul ei ole kõigile lastele toetava kasvukeskkonna loomine lihtne ülesanne, selleks tuleb ületada mitmeid takistusi. „Toetava kasvukeskkonna alusmüüriks on kindlustada igale lapsele turvaline lapsepõlv. Sealjuures peaksime mõtlema sellele, et kuidas ennetada ja leevendada ühiskonnas esinevat ebavõrdsust, sotsiaalset tõrjutust ja ilmajäetust,“ selgitas Teder. Ta lisas, et lastele toetava kasvukeskkonna loomisel on olulise tähtsusega ka laste ja noorte võimalus senisest enam oma elu ja ühiskonnakorraldust puudutavates küsimustes kaasa rääkida. Tagades lastele ja noortele võimetekohase hariduse, noorsootöö ja teiste teenuste kättesaadavuse, soodustades positiivseid ja hoolivaid suhteid lapsevanemate ja last ümbritsevate inimeste vahel ning toetades käitumisprobleemidega noori ja nende peresid, on võimalik riskide mõju vähendada ja probleemide kujunemist ennetada. „Koostöös erinevate valdkondade vahel saame noortele tagada võrdsed arenguvõimalused ning kättesaadavamad, noorte vajadustele vastavad ja mitmekesisemad võimalused eneseteostuseks. Samuti pakkuda õigeaegselt tuge probleemide ilmnemisel ja eskaleerumisel,“ sõnas Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer. „Noorsootöö toetamine ja formaalhariduse kaasavamaks muutumise soodustamine on võrdsete arenguvõimaluste loomise ja riskide ennetamise kontekstis parim investeering meie lastesse ja noortesse,“ lisas Schlümmer. Eestis luuakse tänu EMP ja Norra toetuste programmidele laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamiseks toetav koolikeskkond, paremad vaimse tervise teenused, arendatakse tulemuslikke ennetusmeetodeid ning koostöövõrgustikke. Samuti suurendatakse spetsialistide pädevust riskilaste ja –noortega töötamisel ning nende oskusi riske hinnata ning kontrollida. Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored” viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium ning doonorpartneriks on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Norra toetuste programmi „Rahvatervis“ viib ellu Sotsiaalministeerium, kelle doonorpartneriks on Norra Rahvatervise Instituut. Täpsemat infot programmide kohta leiab siit: https://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja http://www.sm.ee/et/rahvatervise-programm.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 295

Teksti suurus