fbpx

Rahvusvaheline konverents “Kaasav haridus – kõikide laste huvides!”

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus korraldavad Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored” raames rahvusvahelise konverentsi „Kaasav haridus – kõikide laste huvides!“. Konverents toimub 2. detsembril 2015 kell 9.00 – 17.00 Park Inn By Radisson Meriton Tallinn hotellis (Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4, Tallinn). Konverentsi läbivaks aruteluteemaks on kaasava hariduskorralduse toetamine. Kogu konverentsi vältel keskendutakse kaasava hariduse arengusuundadele ja saavutustele, sidustades hariduspoliitikat ja praktilist kogemust. Päeva esimeses pooles tutvustavad väliseksperdid ja kolleegid Leedust, Soomest ja Islandilt oma kaasava hariduskorralduse häid kogemusi. Pärastlõunal viiakse läbi erinevad töötoad, kus arutletakse kaasava hariduse võtmekomponentide tugevuste ja arendamist vajavate aspektide üle nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis. Päev lõpeb paneeldiskussiooniga ning konverentsi kokkuvõttega. Konverentsi päevakava: 9.00 – 10.00   Registreerumine ja hommikukohv 10.00 -10.15   Sissejuhatus ja tervitussõnavõtud 10.15 – 12.30    Esimene sessioon – kaasava hariduskorralduse rahvusvaheline kogemus

  • Island – ettekanne riiklikust hariduspoliitikast kaasava hariduse rakendamisel – milles seisnevad nende edulood ja mis osas näevad nad väljakutseid? Praktilised näited kaasava hariduse rakendumisel. Gudni Olgeirsson (Island, Haridus-, Teadus- ja Kultuuriministeerium);
  • Leedu – millised on olnud olulisimad riiklikult elluviidud arendustegevused, mis on taganud edu kaasava hariduse rakendamisel. Praktilised näited kaasava hariduse rakendumisel.Stefanija Alisauskiene; Algirdas Alisauskas.Austėja Landsbergienė.
  • Soome – õpetaja roll kaasava hariduse rakendamisel ning seda toetav õpetaja põhi- ja täienduskoolitussüsteem. Õpetaja kui koostöö eestvedaja. Pirjo Koivula (Soome Riiklik Haridusamet),  Merja Koivisto (Valteri kool).

Lõuna   12.30-13.30 13.30 – 15.00  Teine sessioon – arutelu töötubades

  • Õpetaja roll kaasavas hariduses.
  • Tugispetsialistide roll kaasavas hariduses.
  • Kaasava koolikultuuri arendamine.
  • Kohandatud õppekava ja õppekorraldus.
  • Noorsootöö võimalused erivajadustega noorte toetamisel.

15.00 – 15.30   Kohvipaus 15.30 – 16.00   Töötubade kokkuvõtted 16.00 – 16.45   Paneeldiskussioon „Mis toetab kaasavat hariduskorraldust koolisüsteemis?“ 16.45 – 17.00   Kokkuvõte ja konverentsi põhisõnumid Konverentsi modereerib Margus Tõnissaar. Konverentsil osalemine on tasuta. Täiendav informatsioon: entk@entk.ee või telefonil 735 0399. Konverents on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ kahepoolsete suhete arendamise fondi vahenditest. Programmi „Riskilapsed ja –noored“ viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 541

Teksti suurus