fbpx

Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis

2014. aastal aastal kinnitati avatud taotlusvoorus „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“ edukad taotlejad. Esimeses alasuunas „Kaasava hariduskorralduse arendamine ning riskis olevate laste toetamine“:

  • Tartu Linnavalitsus: projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“, toetussumma 680 014,58 eurot. Projekti eesmärgiks on tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja suurendada õpihuvi ning parandada õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate omavahelisi suhteid.
  • MTÜ Lastekaitse Liit: projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“, toetussumma 419 666,20 eurot. Projekti eesmärgiks on luua selline arengu- ja õpikeskkond, mis kannaks endas kokkulepitud väärtusi, toetaks positiivset käitumiskultuuri ja laste terviklikku arengut õpetajate, lapsevanemate ja spetsialistide kompetentsi abil.
  • MTÜ Hea Algus: projekt „Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides“, toetussumma 193 240,98 eurot. Projekti eesmärgiks on  edendada kaasava hariduse põhimõtteid lasteaedades ja üldhariduskooli esimeses kooliastmes. Samuti suurendada nende suutlikkust riskirühma kuuluvate lastega tegelemisel, ennetades õpimotivatsiooni langust, edasijõudmatust, probleemset käitumist.

Teises alasuunas „Õppenõustamisteenuste parendamine, tugispetsialistide pädevuse tõstmine ning hariduslike erivajaduste kindlaks tegemiseks vajalike hindamisvahendite arendamine“:

Taotlusvooru laekus kokku 21 taotlust. Sisulisele hindamisele edastatud projektitaotlusi hindasid kaks sõltumatut eksperti. Eksperdid hindasid taotlusi vastavalt toetuse andmise tingimustes ja korras sätestatud hindamiskriteeriumitele ning –skaalale. Sõltumatud eksperdid: Heidi Kiuru Annely Võsaste


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 340

Teksti suurus