fbpx

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool

Elluviija: MTÜ Lastekaitse Liit Projekti pealkiri: Kiusamisest vaba lasteaed ja kool Toetussumma: 419 666,20 eurot Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on laste riskikäitumise ennetamine ja riskirühma kuuluvate laste toetamine läbi turvalise õpikeskkonna ning positiivse käitumiskultuuri kujundamise lasteaias ja põhikooli I astmes (1-3klass).

  1. Toetada tõenduspõhise, riskikäitumist ennetava metoodika “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”  kasutuselevõttu  koolides ja edasiarendamist lasteaedades;
  2. Tõsta õpetajate, spetsialistide ja lastevanemate teadlikkust riskikäitumise olemusest ning selle ennetamisest koostöös kogukonnaga;
  3. Luua riskikäitumise ennetamise ja väärtuskasvatuse alaseid metoodilisi materjale.

Oodatavad tulemused: Lasteasutuste personalil, nõustamiskeskuse spetsialistidel, omavalistuse esindajatel, hoolekogu liikmetel jt on kujunenud ühine arusaam sellest, kuidas määratleda riskis olevat last ning millised on efektiivsed ennetus- ja sekkumismeetodid, väärtuspõhise kooli aluspõhimõtted. Projekti partnerid: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu Laste Tugikeskus, Tallina Ülikooli Kasvatusteaduste instituut, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Moreno Keskus MTÜ, Estonian Convention Bureau, Save the Children Denmark, The Mary Foundation’s Kodulehekülg: http://kiusamisestvabaks.ee/


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 171

Teksti suurus