fbpx

Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides

Elluviija: MTÜ Hea Algus Projekti pealkiri: Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides Toetussumma: 193 240,98 eurot Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on  edendada kaasava hariduse põhimõtteid lasteaedades ja üldhariduskooli esimeses kooliastmes. Samuti suurendada nende suutlikkust riskirühma kuuluvate lastega tegelemisel, ennetades õpimotivatsiooni langust, edasijõudmatust, probleemset käitumist. 1) töötatakse välja ja rakendatakse tõhusaid meetmeid ühiste väärtuste ja ühtehoidvate koostööle orienteeritud grupisuhete kujundamiseks lastele ja peredele suunatud kaasava hariduskorralduse toimimiseks lasteaias ja koolis; 2) kaasatakse on haridus-, sotsiaal-, meditsiinieksperte sidusate, lapsekesksete ning jätkusuutlike tugisüsteemide loomiseks lähtuvalt kaasava hariduskorralduse põhimõtetest; 3) töötatakse välja ja piloteeritakse vajaduspõhine kaasava hariduse teemaline koolituskursus siseste ja väliste tugisüsteemide liikmetele; 4) vahendatakse ja rakendatakse on rahvusvaheliste erialaspetsialistide (Norra, Belgia ja Inglismaa) koolitus-, nõustamis- ja võrgustikutöö kogemust projekti otsesele sihtgrupile; 5) viiakse läbi tõenduspõhine eel- ja järeluuring (õpetav eksperiment), mille tulemusena on välja selgitatud paremini toimivad ja tulemuslikud kaasamismeetodid/-võtted; 6) koostatakse ja antakse välja kogemusteatmik-juhendmaterjal „Kaasamise Kokaraamat: heade praktikate retseptikogumik“. Oodatavad tulemused: Välja on töötatud mudel, mis põhineb järgmistel alustel: lapsekeskne õppeprotsess, grupiviisilised loovusel ja aktiivsel tegutsemisel põhinevad sekkumismeetodid, õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs ning koostööoskused. Projekti tegevusse on kaasatud nii lapsi, nende perekondi kui ka eksperte. Projekti partnerid: MTÜ Pusa Valminud materjalid: „ HEAD HARIDUST LUUES – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse edendamiseks“. Kaaned. „ HEAD HARIDUST LUUES – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse edendamiseks“. Koduleht: http://www.heaalgus.ee/projektid/laps-turvalises-haridussusteemis-kaasamine-ja-sekkumine-koigi-laste-huvides/


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 265

Teksti suurus