fbpx

Taotlusvooru tingimused

Ühendused ja asutused saavad taotleda toetust kaasava koolikultuuri ja hariduskorralduse arendamiseks ning koolist väljalangemisohus olevate laste ja noorte probleemide ennetamiseks. Toetuste kogusumma on ligi kaks miljonit eurot. Toetustega saab üldhariduskoolides ja lasteaedades edendada kaasava hariduse põhimõtteid ning suurendada nende suutlikkust riskirühma kuuluvate laste ja noortega tegelemisel. Seda eesmärki kandvate projektide toetustaotlusi võtab riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja nende allasutustelt, vabaühendustelt ning ülikoolidelt vastu Eesti Noorsootöö Keskus, mis on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored” rakendusüksus. Oodatud on tegevuskavad, mis arendavad kaasava hariduse kultuuri, tõstavad koolijuhtide, õpetajate, tugipersonali, haridus- ja sotsiaaltöötajate pädevust ning edendavad erinevate ametkondade ja organisatsioonide vahelist koostööd. Samuti toetatakse projekte, mis keskenduvad mitmekesistele käitumisprobleemide ja koolikiusamise sekkumis- või ennetusmeetmetele. Projektide raames võib välja töötada tugispetsialistidele vajalikke hindamisvahendeid ja juhendmaterjale. Taotlusvooru “Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis” vahendusel jagatakse EMP toetuste programmist “Riskilapsed ja –noored” toetusi summas 1 991 372 eurot, minimaalne toetussumma on 170 000 eurot. See eeldab pigem laiale osalejate ringile või süsteemiarendusele suunatud kestlikke projekte. Taotlusvoor on sulgunud! Programmi viib ellu Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega, programmi partneriteks on Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Avatud taotlusvooru dokumentatsioon: Taotluskutse Lisa 1. Projekti taotluse vorm Lisa 2. Projekti eelarve vorm Lisa 3. Projekti meeskonna liikme elulookirjelduse vorm Lisa 4. Tegevuste ajakava Lisa 5. Omafinantseerimise kinnituse vorm Lisa 6. Partnerluskinnituse vorm (eesti keeles ja inglise keeles) Lisainfo: Natalia Reppo Eesti Noorsootöö Keskus Tel: 735 0396 E-post: natalia.reppo@entk.ee


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 314

Teksti suurus