fbpx

Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)

Elluviija: Tartu Linnavalitsus

Projekti pealkiri: Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE) Toetussumma: 680 014,58 eurot

Projekti eesmärk: Luua tõenduspõhiste meetodite abil koolikultuur, mis soodustab õpilase, õpetaja ja kogukonnaliikme koostööd, arendab nende teadmisi ja oskusi, et tagada iga õpilase igakülgne areng. Projekti tegevuste kaudu tõstetakse õpilaste õpimotivatsiooni, suurendatakse õpihuvi, parandatakse õpilase, õpetaja ja vanema suhteid ning suurendatakse õpilaste ja vanemate kaasatust, et õpilaste väljalangevus väheneks, õpiedukus paraneks, puudumiste arv väheneks, käitumisprobleeme tekiks vähem, õpilaste eneseusk suureneks.

Oodatavad tulemused: Õpilaste õpimotivatsioon on tõusnud ja toimetulek paranenud. Õpilase, õpetaja ja vanema vahel on head suhted. Õpetajad oskavad paremini toime tulla käitumisprobleemidega õpilastega.

Projekti partnerid: Hedmarki Ülikool, Verge Koolitused AS (Norra), Kaagvere Erikool, Tapa Erikool, Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool, Osaühing Corrigo (Jõhvi Noorukite Ravi- ja Rehabilitatsioonikeskus), Tallinna Laste Turvakeskus, SA Kultuurileht, Karlova Selts, Supilinna Selts

Valminud materjalid:

Avatud õpperuum artiklikogumik kaaned Avatud õpperuum artiklikogumik

LP-mudel. Õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs. Käsiraamat. kaaned.

LP-mudel. Õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs. Käsiraamat.

Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat. Aune Valk. Kristel Ress. Uuenduslik koolidisain kui haridusmuutuste kiirendi

Kodulehekülg: http://www.tartu.ee/et/projekt-tuluke


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 340

Teksti suurus