fbpx

Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine

Elluviija: MTÜ ProDia Projekti pealkiri: Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine Projekti eelarve: 189 909 eurot Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on tagada võrdsed võimalused Eesti haridussüsteemis uusimmigrant-lastele ja roma lastele, parandada neile suunatud õppenõustamisteenuseid ning tõsta tugispetsialistide pädevust selleks, et oleks tagatud õppenõustamisteenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Oodatavad tulemused: Suureneb koolide enesekindlus töötamisel antud sihtgrupiga. Projekti partnerid: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Valminud materjalid: Voldik. Vajad nõu hiljuti Eestisse elama asunud lapse või roma päritolu lapse õppetöö ladusaks korraldamiseks? Projekti kodulehekülg:http://prodia.ee/projektid/125-emp


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 146

Teksti suurus