fbpx

Vahendite loomine ja kohandamine eelkooliealiste laste arengu hindamiseks

Elluviija: Tartu Ülikool Projekti pealkiri: Vahendite loomine ja kohandamine eelkooliealiste laste arengu hindamiseks Toetussumma: 233 403,97 eurot Projekti eesmärk: Töötada välja ja kohandada standardiseeritud vahendid eelkooliealiste laste kognitiivsete protsesside ja kõne arengu hindamiseks, mille abil on võimalik varakult kindlaks teha hariduslike erivajadustega (HEV) lapsed ja/või planeerida nende õpetamist, et ennetada probleemide süvenemist või laienemist koolieas. Otsesed eesmärgid tegevuste kaupa: 1. Töötada välja väikelaste kõne arengu esmase hindamise küsimustik lapsevanematele (MacArthuri Suhtlemise Arengu testi lühiversioon (ECDI lühiversioon)); 2. Töötada välja kõne hindamise originaaltest 3-4-aastastele lastele; 3. Kohandada Eesti kultuurikontekstile ja keelele 2-7-aastaste laste tunnetustegevuse hindamise metoodika; 4. Kohandada 1-6 a. laste üldise arengutaseme hindamiseks ja õpetuse planeerimiseks mõeldud PEP-3 test; 5. Kohandada  arvutipõhise lugemisoskuse hindamise ja arendamise metoodika GraphoGame eesti oludele. Oodatavad tulemused: Projekti raames väljatöötatavad või kohandatavad hindamisvahendid annavad tugispetsialistidele võimaluse märgata HEV riskirühma kuuluvaid lapsi alates 1.eluaastast ja hinnata nende arengut kuni koolieani (lugemispuude riski ka I klassis). Projekti partnerid: Vene Haridusakadeemia (Korrektsioonpedagoogika Instituut), Oslo ja Akershus Kõrgkool (Koolieelse hariduse osakond) Kodulehekülg: http://www.ht.ut.ee/et/teadus/vahendite-loomine-kohandamine-eelkooliealiste-laste-arengu-hindamiseks


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 210

Teksti suurus