fbpx

Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused

Märtsis 2014 sulgus taotlusvoor „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“. Taotlusvooru kogumaht oli 295 146 eurot. Toetatud said järgmised projektid:

  • Imavere Vallavalitsus: projekt „Kogukond märkab, toetab ja abistab“, toetussumma 31 782,52 eurot. Projekt keskendub piirkonna noorte ja lastega tegelevate inimestest koosneva võrgustiku loomisele ja eesmärgipärasele arendamisele, kaasates tegevustesse erinevaid sihtgruppe: lapsed ja noored, lastega töötavad spetsialistid.
  • SA Turvaline Saaremaa: projekt „Riskinoorte ja –laste heaolu eest Saaremaal“, toetussumma 47 060 eurot. Õpetades Saaremaal elavatele riskis olevatele lastele ja noortele toimetulekuoskusi ja motiveerides neid õppima, parandatakse nende heaolu.
  • Võru Maavalitsus: projekt „Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine“, toetussumma 59 998,8 eurot. Projekti tegevused on suunatud SPLO meetodi elluviimisele kogukonna kuriteoennetusel, seda laste sotsiaalsete ja probleemilahenduslike oskuste arendamisega, kaasates õpilasi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid spetsialiste.
  • Nõmme Linnaosavalitsus: projekt “Ühise mure meetodi juurutamine kiusamisjuhtumite lahendamiseks Nõmme linnaosa haridusasutustes“, toetussumma 11 880 eurot. Projekt hõlmab kogu linnaosa haridustöötajate, lastega töötavate spetsialistide, hoolekogude liikmete ja lapsevanemate koolitusi ja suhtlustreeninguid 16 kuu vältel, et ühe linnaosa piires välja arendada ja edendada kestlikku haridus-, laste- ja noorsootöövõrgustikku, et edendada igakülgselt linnaosa laste ja noorte vaimset tervist ning heaolu.
  • MTÜ Tähe Noorteklubi: projekt „Noor pole probleem, vaid tugevus!“, toetussumma 34 940,7 eurot. Projekti põhieesmärgiks on töömaleva metoodika arendamine toimivaks kogukondlikuks kuriteoennetamise programmiks Tartumaa valdades.
  • Rapla Maavalitsus: projekt „Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla Maakonnas“, toetussumma 54 555 eurot. Tegevustega keskendutakse Raplamaa omavalitsustes riskis olevate noorte suunas tehtavale ennetustööle ja võrgustike tugevdamisele, pakkudes koolitusi valdkondlikele ekspertidele.
  • Rõuge Avatud Noortekeskus: projekt „Hooliv kogukond“, toetussumma 21 578 eurot. Projektiga teostatakse piirialastes omavalitsustes Haanjas, Rõuges ja Varstus laiaulatuslikku kogukondlikku sekkumist kuriteoennetuslikuks tegevuseks laste ja noorte hulgas.
  • MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing: projekt „Hiiumaa riskilaste ja –noorte ennetusprogramm HELP“, toetussumma 33 360,98 eurot. Projektiga suurendatakse noortega töötavate inimeste pädevust ja teadmisi kuriteoennetuses ning vähendatakse sotsiaalselt tõrjutud noorte riskikäitumist.

Taotlusvooru laekus kokku 37 taotlust. Iga taotlust hindas kaks sõltumatut eksperti. Eksperdid hindasid taotlusi vastavalt toetuse andmise tingimustes ja korras sätestatud hindamiskriteeriumitele ning –skaalale. Viieliikmeline valikukomisjon otsustas toetada kaheksat projekti. Sõltumatud eksperdid:Jenny Jakobson Tiiu Aasmäe Mihhail Beljajev Merle Tomberg Lianne Teder Kaisa Üprus-Tali


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 205

Teksti suurus