fbpx

Hiiumaa riskilaste ja –noorte ennetusprogramm HELP

Elluviija: MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing Projekti pealkiri: Hiiumaa riskilaste ja –noorte ennetusprogramm HELP Toetussumma: 33 360,98 eurotProjekti eesmärk: ennetada ning vähendada noorte riskikäitumist Hiiu maakonnas ning osata õigeaegselt ära tunda probleemidega noori ja suunata nad koostöövõrgustiku abil vastava ala spetsialisti juurde.  Alaeesmärgid:

  • Suurendada noortega töötavate spetsialistide pädevust;
  • Luua toimiv koostöövõrgustik;
  • Luua toimiv noorteprogramm;
  • Teavitada kogukonda noorte riskikäitumisest.

Oodatavad tulemused: projekti lõpuks on kogukond teadlik laste ja noorte riskikäitumisest, kuidas seda ära tunda ning mil viisil saaks kogukond kaasa aidata. Samuti on nad teadlikud noorteprogrammist, selle sisust ning kuidas pöörduda koostöövõrgustiku poole. Projekti partnerid: Hiiu vald, Käina Vallavalitsus, Pühalepa Vallavalitsus, Emmaste Vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuur  Projekti koduleht: http://hiiumaariskilapsed.wordpress.com/


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 229

Teksti suurus