fbpx

Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas

Elluviija: Rapla Maavalitsus Projekti pealkiri: Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas Toetussumma: 54 555 eurot Projekti eesmärk: Suurendada kuriteoennetuslike algatuste arvu ja parandada nende kvaliteeti, suurendada kohalike omavalitsuste, riigiasutuste, nende allasutuste töötajate, valdkonna vabaühenduste liikmete ja noorte endi pädevust kuriteoennetuse teostumisel. Parandada ka võrgustikutööd osapoolte vahel. Alaeesmärgid:

  • Suurendada kohalike omavalitsuste võimekust vähendada laste ja noorte riske;
  • Algatada tegevusi, mis aitaksid kaasa noorte riskikäitumise vähenemisele;
  • Kaasata ja nõustada lapsevanemaid;
  • Suurendada noortega töötavate inimeste tööalaseid oskusi läbi koolituste.

Oodatavad tulemused: igas maakonna omavalitsuses on loodud võrgustik, mis toimib ka siis, kui vahetuvad ametnikud. On loodud varase märkamise ja ennetusvõrgustikutöö mudel ja uuendatud on lasteasutuste kriisikäitumise kaustad. Vähenenud on projektitegevustesse kaasatud noorte riskikäitumine. Paranenud on ka spetsialistide ja noortega tööalaselt kokku puutuvate inimeste professionaalsed oskused. Projekti partnerid: Juuru Vallavalitsus, Järvakandi Vallavalitsus, Kaiu Vallavalitsus, Kehtna Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Käru Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus, Raikküla Vallavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Vigala Vallavalitsus, Rapla Lastekaitse Ühing, SA Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskus Projekti kodulehekülg: http://rapla.maavalitsus.ee/et/emp-riskilapsed-ja-noored-


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 159

Teksti suurus