fbpx

Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine

Elluviija: Võru Maavalitsus Projekti pealkiri: Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine Toetussumma: 50 998,8 eurotProjekti eesmärk: alaealiste kuritegelikku käitumist soodustavate riskifaktorite varane märkamine ja sekkumine nende mõju vähendamiseks.Alaeesmärgid:

  • Sotsiaalsete suhtlemisoskuste arendamine õpilastele ning lapsevanematel ja laste ning noortega töötavate spetsialistide teadlikkuse tõstmine;
  • Kuriteoennetusliku käitumise varajane märkamine ning laste ja nende vanemate toetamine;
  • Võrgustikutöö arendamine partnerorganisatsioonide vahel, sh riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja noortekeskused;
  • Teadmistepõhise ja tõendatud mõjuga sekkumismeetodi SPLO kasutamine ja rakendamine pilootprojektina koolides ja alaealiste komisjonides mõjutusvahendina õppeaasta jooksul;
  • Kogemuste ja heade praktikate vahetamine läbi võrgustikutöö.

Oodatavad tulemused: vähenenud on laste ja noorte kuritegelik käitumine. Probleemlahendusliku meetodi õppimise ja õpetamise abil paranevad laste, lapsevanemate ja noortega töötavate isikute sotsiaalsed oskused. Noorte kuritegelikku või riskikäitumist märgatakse varem ja osatakse abi otsida. SPLO koolituse on läbinud vähemalt 72 lastega töötavat inimest, sh õpetajad, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid jt. Loodud on koostöövõrgustik kuriteoennetuslike tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks maavalitsuse, kohalike omavalitsuste, koolide ja noortekeskuste vahel. Projekti partnerid:MTÜ Võru Noortekeskus, Põlva Maavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Haanja Kool, Põlva Avatud Noortekeskus, Valgjärve Vallavalitsus, Tartu Maavalitsus, Rannu Kool, Urvaste Vallavalitsus, Ilmatsalu Põhikool, Elva Gümnaasium, Undarheim Skule  Projekti kodulehekülg: http://voru.maavalitsus.ee/laste-suhtlemise-ja-probleemilahenduslike-oskuste-arendamine-


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 364

Teksti suurus