fbpx

Ühise mure meetodi juurutamine kiusamisjuhtumite lahendamiseks Nõmme linnaosa haridusasutustes

Elluviija: Nõmme Linnaosavalitsus Projekti pealkiri: Ühise mure meetodi juurutamine kiusamisjuhtumite lahendamiseks Nõmme linnaosa haridusasutustes Toetussumma: 11 880 eurot Projekti eesmärk: anda Nõmme haridusasutuste õpetajatele ja tugipersonalile ning teistele lastega töötavatele spetsialistidele julgust, enesekindlust ja teadmisi kiusamisjuhtumitega tegelemiseks. Alaeesmärgid:

  • Iga haridusasutuse juhtkond toetab oma asutuses meetodi kasutamist;
  • Spetsialistid kasutavad õpitut regulaarselt;
  • Kohalik omavalitsus toetab ja abistab spetsialiste meetodi rakendamisel.

Oodatavad tulemused: Spetsialistid on saanud teadmisi ja oskusi kasutada ühise mure meetodit õpilaste varjatud grupikiusamisjuhtumite lahendamiseks; samuti kogemuse, kuidas olla vahendaja rollis kiusamisjuhtumite käsitlemisel ja lahendamisel. Projekti partnerid: MTÜ Lastekaitse Liit Kodulehekülg: http://www.tallinn.ee/nomme/Projekt-Uhise-mure-meetodi-juurutamine-kiusamisjuhtumite-lahendamiseks-Nomme-linnaosa-haridusasutustes-1.09.2014-19.02.2016.pdf


Uuendatud: 15.05.2019

Vaatamisi: 259

Teksti suurus