fbpx

Lisataotlusvoor Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele

Augustis sulgus lisataotlusvoor “Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele”. Vooru kogumaht oli 324 650,7 eurot. Vooru laekus kokku 8 taotlust, toetust taotleti summas miljon eurot. Otsustati toetada 3 taotlust taotlusvooru mahuga võrdses summas. Toetatud projektid:  MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, Tugiisikuteenus ning teised toetavad teenused erikoolist või vanglast vabanenud noortele, toetus summas 141 350 eurot. Projekti peamiseks eesmärgiks on vähendada vanglast või erikoolist vabanenud või vabanevate kuni 26-aastaste Lõuna-Eesti (Jõgeva, Viljandi, Valga, Tartu, Põlva ja Võru maakonna) noorte (korduv)kuritegevust, vähendada nende sattumist vanglasse ning tõsta nende toimetulekuvõimet ühiskonnas. Kuriteoennetuse Sihtasutus, Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel, toetus summas 119 880 eurot. Projekti jooksul saavad koolitusest osa 150 ja jätkutoest 200 vabanemisjärgus, vabanenud või kriminaalhoolduse järelevalve all olevat noort süüdimõistetut, koostöös Viru vanglaga Samuti koolitatakse noorte kinnipeetute ja kriminaalhoolduse all olevate noortega tegelevaid töötajaid (kokku 75) ära tundma psühholoogilise arengu häireid ja selliste isikute erikohtlemist. Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus, Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö ja karjääriprogrammi toel, toetus summas 63 420,7 eurot. Projekti tegevuste tulemusena on suurenenud erikoolidest vabanevate noorte toimetulek ning jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet üle kogu Eesti on paranenud. Tapa ja Kaagvere erikooli ning Rajaleidja keskuste töötajate jätkutoe pakkumise kompetents on suurenenud. Samuti on välja töötatud ja rakendatud karjääriprogramm erikoolides õppivatele õpilastele. Eestis on  suurenenud erikoolist vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskused ja täiendava toe pakkumise suutlikkus. Projekti tegevuste tulemusena valmib süsteemne jätkutoe mudel, mille eesmärgiks on erikoolist kodukohta suunduvate noorte sotsiaalse toimetuleku suurendamine ning korduvkuritegude toimepanemise ennetamine. Taotlusi hindasid järgnevad eksperdid: Andrus Toompuu, Terje Maurer, Mihhail Beljajev ja Kristina Joost.


Uuendatud: 03.07.2018

Vaatamisi: 185

Teksti suurus